نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : یکشنبه هجدهم فروردین 1392 - 18:35 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی88-89 لینک1-2-3-4

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال دوم سال تحصیلی89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت تابستان 1390

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91

لیست دروس نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی 91-92

آخرین بروز رسانی:

18فروردین1392

برچسب‌ها: مدیریت, مدیریت نیمسال اول 91, 92, پیام نور, ارشد

نمونه سئوالات مدیریت نیمسال دوم 90-91-خرید تک درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه نهم آذر 1391 - 0:50 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

زبان تخصصی2مدیریت

تجارت الکترونیک1

کارآفرینی

مبانی مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

حقوق تجارت

مدیریت بازاریابی

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

مدیریت اسلامی پیشرفته

بازاریابی بین الملل

تجارت الکترونیک2

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

مدیریت اسلامی2

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

زبان تخصصی1

روابط صنعتی

مدیریت تعاونیها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت، و...

کنترل پروژه

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی

سیستمهای خرید انبارداری و توزیع

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت2

کنترل کیفیت آماری

زبان تخصصی2-زبان تخصصی3-زبان تخصصی مدیریت صنعتی

زبان تخصصی3-زبان تخصصی4

زبان اقتصاد و مدیریت

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

حسابداری دولتی،حسابداری و حسابرسی دولتی

پول و ارز و بانکداری ،پول و بانکداری

مبانی مدیریت دولتی1

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم و...

مدیریت منابع انسانی

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

روابط کاردرسازمان

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

مدیریت تحول سازمانی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

مدیریت تطبیقی

حقوق اساسی

مبانی مدیریت صنعتی

آمار و کاربرد آن در مدیریت1

تحقیق در عملیات

آمار و کاربرد آن در مدیریت2

زبان تخصصی1

اصول سازمان و مدیریت

مبانی مدیریت دولتی2

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

کارسنجی و روش سنجی

بازرگانی بین الملل

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آخرین تاریخ بروز رسانی: ۹آذر۱۳۹۱


نمونه سئوالات مدیریت نيمسال اول 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391 - 20:28 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با
  
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1-ریاضیات پایه و...
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2-ریاضیات و كاربرد آن در مديريت-و...
        طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر
        كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
        زبان خارجي2
        آمار و احتمال مهندسي
        مباني مهندسي برق
        مديريت استراتژيك
        زبان تخصصي2
        زبان تخصصي4
        زبان تخصصي4
        زبان تخصصي3
        زبان تخصصي اقتصاد و مديريت
        زبان تخصصي2
        اقتصاد مهندسي
        فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
        حسابداری دولتی
        اصول حسابداری1
        نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
        مبانی سازمان و مدیریت –اصول سازمان و مدیریت-مبانی مدیریت و سازمان دهی و...
        روانشناسی کار
        شناخت صنعت جهانگردی
        تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
        مبانی مدیریت دولتی1
        تحقیق در عملیات1
        مبانی مدیریت دولتی2
        مدیریت تولید
        تحقیق در عملیات2
        مدیریت منابع انسانی
        سیستم های اطلاعاتی مدیریت
        مدیریت توسعه
        روابط کار در سازمان
        تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
        سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
        مدیریت تحول سازمانی
        مباحث ویژه در مدیریت دولتی
        مدیریت تطبیقی
        بازاریابی و مدیریت بازار-اصول بازاریابی
        سیستم های خرید و انبارداری و توزیع-سیستم های خرید،توزیع و انبارداری
        بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها-بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت
        تحقیق در عملیات3
        مدیریت کارخانه
        کارسنجی و روش سنجی-کارسنجی
        سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری
        مدیریت استراتژیک
        مدیریت رفتار سازمانی
        بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
        بازاریابی بین المللی-بازاریابی بین الملل
        تحقیقات بازاریابی
        طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
        جامعه شناسی سازمان ها
        مدیریت تعاونی ها
        حقوق اداری
        تاریخ فرهنگ ایران1
        زبان تخصصی 2،زبان خارجی 3،زبان تخصصی3،زبان تخصصی مدیریت صعتی
        تجارت بین الملل-بازرگانی بین الملل
        حقوق بازرگانی-حقوق تجارت
        تحقیق در عملیات
        مدیریت بازاریابی
        تجارت الکترونیک1
        مدیریت اسلامی پیشرفته
        بازاریابی بین المللی
        تجارت الکترونیک2
        بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
        مدیریت اسلامی1
        مدیریت اسلامی2
        روابط صنعتی
        مبانی مدیریت صنعتی
        تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی
        اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه،مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه
        مصالح ساختمانی و آزمایشگاه،مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
        قوانین حاکم بر پروژه
        بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی-بررسی اقتصادی طراحی صنعتی
        روشهای محاسبات عددی-محاسبات عددی
        آمار و کاربرد آن در مدیریت2-کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-کاربرد آمار در مدیریت صنعتی
        مدیریت مهندسی
        آشنایی با موزه های ایران-آشنایی با موزه های جهانگردی
        مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی
        مهندسی اینترنت و شبکه
        ماشین های الکتریکی
        مبانی رباتیک
        کنترل کیفیت آماری
        کنترل کیفیت آماری
        استاتیک
        اقتصاد مهندسی
        فرآیندهای تولید
        مقاومت مصالح1
        برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1
        طرح ریزی واحدهای صنعتی
        برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری
        زبان دوم فرانسه2
        زبان انگليسي تخصصي2
        زبان انگليسي مكاتبات تخصصي
        زبان دوم فرانسه1
        روانشناسي سياسي
        روانشناسي صنعتي
        شناخت روحيات ملل
        آداب سفر در اسلام
        آشنايي با سازمانهاي دولتي ايران
        مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي

 ۱۵اردیبهشت۱۳۹۱

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته مهندسي مديريت اجرايي- نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : یکشنبه ششم شهریور 1390 - 17:45 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته مهندسي مديريت اجرايي- نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 

 1. رياضي عمومي2-1111109-1111100-1111097-1111103-1111100
 2. رياضي عمومي1-1111096-1111108-1111099-1111102
 3. فرآيندهاي توليد-1122008
 4. فيزيك پايه1-1113098-1113089 و...
 5. مباني مهندسي برق-1122010
 6. مهندسي اينترنت و شبكه-1115185
 7. روشهاي محاسبات عددي-1115075-1115179
 8. سيستمهاي عامل-اصول سيستمهاي عامل-1115172-1115113-1115149-1115194
 9. مهندسي نرم افزار1-1115146-1115114-1115195
 10. ديناميك و ارتعاشات-1113107
 11. طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر-1115183
 12. تجزيه ، تحليل ،طراحي سيستم هاي اطلاعاتي-1122029-1115201
 13. ساختمانهاي گسسته-رياضيات گسسته-1115067-1115137 و...
 14. زبانهاي ماشين و برنامه سازي سيستم-1115111-1115192
 15. معماري كامپيوتر-1115191
 16. ساختمان داده ها و الگوريتم ها-1111073-1115193
 17. مدار منطقي-1115076-1115139-1119009-1115197
 18. برنامه سازي رايانه-1115178
 19. معادلات ديفرانسيل-1111036-1111020-1111094و...
 20. مقاومت مصالح1-1122009
 21. كنترل كيفيت آماري-1117080-1117082
 22. آمار و احتمال مهندسي-1122002
 23. ديناميك ماشين-1113108
 24. فيزيك پايه1-1113101
 25. فيزيك پايه2-1113099-1113090-1113095-1113103
 26. نقشه كشي عمومي-1122012
 27. مديريت مهندسي-1122003-1122080
 28. طراحي اجرايي2-1311016-1312042
 29. تجزيه،تحليل ،طراحي سيستم هاي اطلاعاتي-1122029-1115201
 30. اندازه گيري الكتريكي-1311025
 31. سيستم هاي كنترل خطي-1311024
 32. ارزيابي كار و زمان-1122013
 33. مدارهاي الكتريكي1-1115184
 34. طرح ريزي واحدهاي صنعتي-1122015
 35. مكانيك سيالات-1311033
 36. برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها1-1122014
 37. اقتصاد مهندسي-1122007-1122079
 38. استاتيك-1122005
 39. ترموديناميك و انتقال حرارت-1311004
 40. سيستم هاي تهويه و تبريد-1311007
 41. بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان-1312029-1311009
 42. طراحي اجزاء1-1311012
 43. روشهاي طراحي درمهندسي-1311014
 44. طراحي اجرايي1-1312041-1311015
 45. اصول مكانيك خاك و پي آزمايشگاه-1312003-1311018
 46. تحقيق در عمليات1-1222001-1218115
 47. مديريت و كنترل پروژه-1218104-1218114
 48. اصول حسابداري-1214063
 49. مديريت كيفيت و بهره وري-12181113-1218103
 50. سيستمهاي اطلاعات مديريت-1218105-1218112
 51. مديريت كارگاه و منابع انساني-1312002
 52. تاسيسات زير بنايي و ساختماني-1312039
 53. آشنايي با مقررات كارآفريني و سرمايه گذاري-1311036
 54. ماشين آلات ساخت-1312009
 55. تحليل سازه1-1312004
 56. مصالح ساختماني و آزمايشگاه-1312005
 57. تكنولوژي بتن و آزمايشگاه-1312008
 58. قوانين حاكم بر پروژه-1312006
 59. اجراي متره و برآورد-1312010
 60. نقشه كشي تخصصي-1311034

 

لينك دانلود-سئوالات 1-25(دانلود رایگان)

لينك دانلود-سئوالات 26-50 (دانلود رایگان)

لينك دانلود-سئوالات 51-60(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات رشته مديريت (بازرگاني و...) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : یکشنبه ششم شهریور 1390 - 17:25 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته مديريت (بازرگاني و...) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 1. سيستمهاي اطلاعات مديريت-1218127-1235017-1218085
 2. تجزيه وتحليل و طراحي سيستم(فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم)-1218071-1218124و...
 3. مديريت توليد-1218126-1238008-1218072
 4. مديريت رفتار سازماني-1218123-1218067-1218032-1218010-1218123و...
 5. بازرگاني بين الملل-1218125
 6. روش تحقيق در مديريت-1218121-1218068-1218029-1218006
 7. تحقيق در عمليات2-1218120-1218066-1218031
 8. مباني و اصول سازمان و مديريت-1218118-1218064-1218026و...
 9. مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن-1218063-1218117
 10. بازاريابي و مديريت بازار-1218070-1218122
 11. پژوهش عملياتي ،تحقيق در عمليات1،پژوهش عملياتي درجهانگردي-1218119-1218065و...
 12. روانشناسي كار-1217147
 13. اصول حسابداري3-1214019-1214076
 14. حسابرسي1-1214027-1214073
 15. نحوه تنظيم و كنترل بودجه ريزي-1214079
 16. مديريت استراتژيك-1218129
 17. پول وبانكداري-پول و ارز و بانكداري-1221093-1221020-1214071
 18. حسابرسي1-1214027-1214077-1214073
 19. مديريت مالي2-1214072-1214035
 20. مديريت مالي1-1214070-1235004-1218069-1238009
 21. اصول حسابداري2-1214068-1214005-1214003-1214011-1221092
 22. حسابداري صنعتي1-1214021-1214038-1214069-1214012-1214015
 23. اصول حسابداري1-1214017-1214066-1218061-1214004-1214002-1214017
 24. اصول حسابداري2-1214045
 25. زبان تخصصي1-1212175-1234031
 26. زبان تخصصي2-1212176
 27. زبان تخصصي3-1212169
 28. زبان تخصصي2-1212023-1212034-1212168
 29. زبان تخصصي اقتصاد و مديريت-1212174
 30. زبان تخصصي4-1212167
 31. آمار و احتمالات-1117089-1221110
 32. آمار و كاربرد آن در مديريت1-كاربرد آمار در مديريت جهانگردي-1117009-1117086-1218002-1111011
 33. زبان تخصصي1-1212166-1212022-1212033
 34. كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت-مباني و كاربرد كامپيوتر –مباني كامپيوتر و برنامه نويسي-1115217و...
 35. رياضيات و كاربرد آن در مديريت2رياضيات پايه و مقدمات آمار2-رياضيات و كاربرد آن در مديريت-1111015و...
 36. رياضيات و كاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار-رياضيات عمومي-1111117-و...
 37. اقتصاد خرد-1221026-1221011
 38. حقوق بازرگاني بين الملل-1218151
 39. تحقيقات بازاريابي-1218148
 40. تجارت الكترونيك-1218149
 41. مديريت صادرات و واردات-1218146
 42. بازاريابي بين المللي-1218145-1218079
 43. مديريت منابع انساني-1218133-1218134و...
 44. سيستمهاي خريد و انبارداري و توزيع-1218130-1218073-1218266
 45. بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان -1218132
 46. حقوق تجارت-1235008
 47. توسعه اقتصادي و برنامه ريزي-1221028-1221021-1221007
 48. اقتصاد كلان-1221027-1221012
 49. مديريت استراتژيك-1235007
 50. تحقيق در عمليات-1235010
 51. مديريت اسلامي پيشرفته-1235013
 52. بازاريابي بين الملل-1235014
 53. بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان-1235016
 54. تجارت الكترونيك2-1235015
 55. مديريت بازاريابي-1235011
 56. تجارت الكترونيك1-1235012
 57. سيستمهاي اطلاعات مديريت-1218127-1235017-1218085
 58. مديريت اسلامي1-1235044
 59. مديريت اسلامي2-1235045
 60. كارآفريني و توانمندسازي-1235046
 61. خلاقيت –حل مساله وتفكر راهبردي-1235047
 62. مديريت منابع انساني-1235002
 63. مباني مديريت بازرگاني-1235003
 64. مباني روش تحقيق-1221035
 65. اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1-1221005-1221018-1221036و....
 66. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم)-1218124-1218071 و...
 67. حقوق اساسي-1223018
 68. مديريت مالي1-1214070-1235004-1218069-1238009
 69. حقوق بازرگاني-1223019
 70. اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2-1221006-1221032-1221018-1221003
 71. كاربرد آمار در مديريت بازرگاني-1235005
 72. تجارت بين الملل-1235006
 73. ماليه عمومي و خط مشي دولتي-1221008-1218090
 74. مباني و اصول سازمان و مديريت-1221033

 

 

لينك دانلود قسمت اول(دانلود رایگان)

لينك دانلود قسمت دوم(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات رشته مديريت صنعتي-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : یکشنبه ششم شهریور 1390 - 17:23 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته مديريت صنعتي-سري اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.آمار و کاربرد آن در مدیریت1-کاربرد آمار در مدیریت جهانگردی-1111011

2.اصول حسابداری3-1214076

3.آمار و احتمالات-1117089

4.کنترل کیفیت آماری-1117014و...

5.آمار و کاربرد آن در مدیریت2-1117013و...

6.زبان تخصصی1-1212033و...

7.ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار-ریاضیات عمومی-1111009و...

8.ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت2-ریاضیات پایه و مقدمات آمار2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-1111010و...

9.کاربرد آمار مدیریت صنعتی-1117015

10.کامپیوتر و کاربردآن در مدیریت-مبانی و کاربرد کامپیوتر-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی-1115009و...

11.اصول حسابداری2-1214045

12.کنترل کیفیت آماری-1117016و...

13.پول و بانکداری-پول و ارز و بانکداری-1214071و...

14.حسابداری صنعتی1-1214015و...

15.اصول حسابداری1-1214017و...

16.روانشناسی صنعتی-1217093

17.حسابرسی1-1214077و...

18.مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن-1218063و...

19.مبانی و اصول سازمان و مدیریت-1218064و...

20.حقوق اساسی-1218062و...

21.تحقیق در عملیات2-1218066و...

22.پژوهش عملیاتی,تحقیق در عملیات1،پژوهش عملیاتی در جهانگردی-1218065و...

23.مدیریت رفتار سازمانی-1218067و...

24.زبان تخصصی2-1212034و...

25.زبان تخصصی3-1212035و...

26.زبان تخصصی4-1212036

27.حسابداری صنعتی1-1214012و...

28.زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت-1212174

29.زبان تخصصی مدیریت صنعتی-1212037

30.حسابداری صنعتی3-1214014

31.حسابدری صنعتی2-1214013و...

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)

 

نمونه سئوالات رشته مديريت صنعتي-سري دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 

32.مدیریت مالی1-1218069و...

33.تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم-1218267و...

34.سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع-1218266و...

35.تحقیق در عملیات3-1218081

36.مدیریت منابع انسانی-1218265و...

37.بازاریابی و مدیریت  بازار-1218269

38.مدیریت و کنترل پروژه-1218078و...

39.حفاظت صنعتی-1218074

40.توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-1221028و...

41.بهره وری و تجزیه و تحلیل آن دربخش صنعت-1218080و...

42.مبانی مدیریت صنعتی-1238002

43.بازاریابی بین المللی-1218079و...

44.مدیریت منابع انسانی-1218075و...

45.حقوق اساسی-1218273و...

46.سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع-1218073و...

47.مدیریت کارخانه-1218083و...

48.اقتصاد کلان-1221027و...

49.اقتصاد کلان-اصول علم اقتصاد 2-1221032و...

50.سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218085و...

51.مبانی و اصول سازمان و مدیریت-1221033

52.مدیریت رفتار سازمانی-1218123و...

53.اقتصاد خرد-1221026و...

54.طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری-1218077و...

55.مدیریت تولید-1218072و...

56.بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت-1218014و...

57.مدیریت و کنترل پروژه-1238015و...

58.تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی-1238011

59.مدیریت مالی1-1238009و...

60.مدیریت تولید-1238008و...

61.مالیه عمومی و خط مش دولتی-1221034و...

62.اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد1-1221036و...

63.روابط صنعتی-1238001

64.مبانی روش تحقیق-1221035

65.روش تحقیق در مدیریت-1218068و...

لينك دانلود(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات رشته مديريت دولتي - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : شنبه پنجم شهریور 1390 - 19:40 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

 نمونه سئوالات رشته مديريت دولتي - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1-      زبان تخصصي3-1212035-1212024

2-      زبان تخصصي4-1212025

3-      مباني مديريت دولتي1-1218027

4-      مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن-1218025

5-      حسابداري دولتي-1214007

6-      روانشناسي سياسي-1217091

7-      فراگرد تنظيم و كنترل بودجه-1214006

8-      مباني مديريت دولتي2-1218030

9-      زبان تخصصي3-1218261

10-   جامعه شناسي سازمانها-1222064

11-   مديريت تعاونيها-1222065

12-   تحقيق در عمليات1-1234002

13-   مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها-1234004-1218037

14-   حقوق اساسي-1223004-1218062-1218273

15-   سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري-1234008

16-   حقوق اداري-1223006

17-   سيستمهاي اطلاعات مديريت-1234003-1218035

18-   زبان تخصصي2-1234032

19-   ماليه عمومي و خط مشي دولتي-1221008-1218090-1221034

20-   مباني روش تحقيق-1221035

21-   مديريت تحول سازماني-1218042

22-   مديريت تطبيقي-1218044

23-   مباحث ويژه مديريت دولتي-1218043

24-   تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي-1218040

25-   سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها-1218041

26-   مديريت توسعه-1218038

27-   روابط كار در سازمان-1218039

28-   سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري-1218036

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات رشته مديريت (همه گرايشها) -سري سوم- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 21:20 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات  رشته  مديريت (همه گرايشها)  -سري سوم- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات رشته مديريت (همه گرايشها) -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 21:19 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات   رشته  مديريت (همه گرايشها)  -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات رشته مديريت (همه گرايشها) -سري اول- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 21:18 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات  رشته  مديريت (همه گرايشها)  -سري اول- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات مدیریت تابستان1390-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:57 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

مباني سازمان و مديريت-مباني و اصول سازمان و مديريت و...

مباني مديريت دولتي1

رو ش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق

مديريت منابع انساني

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

روابط كار در سازمان

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي-تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي

مديريت تحول سازماني

مباحث ويژه در مديريت دولتي

مديريت توليد

سيستم هاي خريد،انبارداري و توزيع-سيستم هاي خريد،توزيع و انبارداري

كنترل پروژه

بازاريابي بين الملل

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري وتجزيه در بخش صنعت

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري وتجزيه در بخش صنعت

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت-سيستم هاي اطلاعات مديريت

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري وتجزيه تحليل در بخش صنعت

بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمان

بازاريابي بين المللي

مديريت صادرات و واردات

تحقيقات بازاريابي

حقوق بازرگاني بين المللي

بازاريابي و مديريت بازار

مديريت توسعه

مديريت تعاونيها

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

بازاريابي و مديريت بازار

زبان تخصصي2

مديريت بازاريابي

تجارت الكترونيك1

مديريت اسلامي پيشرفته

بهره وري و تجزيه تحليل آن در سازمان

كارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني كارآفريني

آداب سفر دراسلام

آشنايي با موزه هاي ايران و آشنايي با موزه هاي جهانگردي

قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي

برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي جهانگردي

مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

مديريت دولتي2

مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها-مديريت شهرداريهاي سازمانهاي محلي

مديريت توسعه

سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها

مديريت تطبيقي

حفاظت صنعتي

بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

تحقيق در عمليات3

مديريت كارخانه

كارسنجي و روش سنجي-كارسنجي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت و كنترل پروژه

مديريت مالي1

مديريت استراتژيك

مديريت كيفيت و بهره وري

تحقيق در عمليات1

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

بازاريابي و مديريت بازار- اصول بازاريابي

بازرگاني بين المللي

مديريت استراتژيك

تجارت الكترونيك

تجارت بين الملل

حسابداري مديريت

زبان تخصصي3

زبان دوم 2فرانسه

بازاريابي بين الملل

اصول و مباني مديريت اسلامي

روش تحقيق در مديريت

مباني مديريت صنعتي

برنامه ريزي توسعه جهانگردي


نمونه سئوالات مدیریت نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:56 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

رياضيات و كاربرد آن در مديريت1 و...

رياضيات و كاربرد آن در مديريت2 و...

زبان تخصصي1

زبان تخصصي3

زبان تخصصي4

زبان تخصصي2

متون زبان خارجه در مديريت آموزشي

متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي و درسي

زبان تخصصي مشاوره

زبان تخصصي 4

زبان تخصصي 2

زبان تخصصي 3

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

زبان تخصصي 2

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

حسابرسي1

مديريت مالي1

نحوه تنظيم و كنترل بودجه ريزي

مديريت توليد

روانشناسي عمومي

روانشناسي صنعتي

گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت

روش تحقيق در مديريت،مباني روش تحقيق ،روش تحقيق

آداب سفر در اسلام

مباني مديريت دولتي1

مديريت رفتار سازماني،رفتار سازماني

مديريت منابع انساني

سيستمهاي اطلاعات مديريت

سيرانديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

مديريت توسعه

روابط كار درسازمان

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

سازماندهي اصلاح تشكيلات و روشها

مديريت تحول سازماني

مباحث ويژه در مديريت دولتي

مديريت تطبيقي

حقوق اساسي

بازاريابي و مديريت بازار

بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

تحقيق در عمليات3

كارسنجي-كارسنجي و روش سنجي

تحقيق در عمليات2

مديريت توليد

بازاريابي بين المللي-بازاريابي بين الملل

حقوق بازرگاني بين المللي

حسابداري و حسابرسي دولتي

زبان تخصصي3

اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2

مباني و اصول سازمان و مديريت-اصول مديريت-اصول و مباني مديريت و...


نمونه سئوالات مدیریت نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:55 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات مدیریت تابستان 1389-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:54 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات مدیریت نيمسال دوم 88-89-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:53 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته مديريت (جهانگردي) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:52 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته مديريت (جهانگردي) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 1. مباني و كاربرد كامپيوتر در جهانگردي -1115004
 2. رياضيات و كاربرد آن در مديريت2-رياضيات پايه و مقدمات آمار2 رياضيات و كاربرد آن در مديريت-1111015
 3. رياضيات و كاربرد آن در مديريت1-رياضيات پايه و مقدمات آمار- رياضيات عمومي-1111014و...
 4. اصول حسابداري1-1214002و...
 5. حسابداري صنعتي1-1214038و...
 6. اصول حسابداري1-1214017و...
 7. اصول حسابداري2-1214003
 8. اصول حسابداري2-1214045
 9. پول و بانكداري-پول و ارز و بانكداري-1221093-1221020
 10. زبان دوم فرانسه2-1212009-1218262
 11. زبان انگليسي مكاتبات تخصصي-1212012
 12. زبان انگليسي2-1212015
 13. زبان انگليسي تخصصي2-1212011
 14. زبان انگليسي تخصصي1-1212010
 15. زبان انگليسي تخصصي1-1212017
 16. زبان تخصصي اقتصاد و مديريت-1212174
 17. زبان دوم فرانسه1-1212008-1212016
 18. آمار و احتمالات -1221110-1117089
 1. قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي-1218019
 2. زبان انگليسي1-1239017
 3. نقشه خواني و آشنايي با نقشه-1218012-1239013
 4. برنامه ريزي و توسعه جهانگردي-1218017
 5. آشنايي با موزه هاي ايران-آشنايي با موزه هاي جهانگردي-1218018-1239016
 6. بررسي مسائل اجتماعي ايران-تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران-1239015و...
 7. مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي-1218015-1239014
 8. اقتصاد جهانگردي-1221004
 9. اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2-1221006-1221018-1221003-1221032
 10. توسعه اقتصادي و برنامه ريزي-1221028-1221021-1221007
 11. ماليه عمومي و خط مشي دولتي-1221034-1221008
 12. مباني و اصول سازمان و مديريت-1221033
 13. مباني روش تحقيق-1221035
 14. حقوق اساسي-1223004-1223005-1218273
 15. زبان انگليسي1-1225001
 16. هنر ومعماري ايران2-1226002
 17. هنر و معماري ايران1-1226001
 18. زبان انگليسي2-1225002
 19. شناخت صنايع دستي ايران-1226003
 20. برنامه ريزي توسعه جهانگردي-1239005
 21. باستان شناسي-1229003
 22. تاريخ فرهنگ ايران2-1229002
 23. مباني جامعه شناسي-1227017-1220542-1222073-1227001-1227002
 24. فرهنگ عامه-1218011-1239001
 25. تاريخ فرهنگ ايران1-1229001
 26. فن راهنمايي-1218016-1218263
 27. مديريت رفتارسازماني-1218123و...
 28. مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي-1218023
 29. زبان دوم فرانسه2-1212009-1218262
 30. برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي جهانگردي-1218021
 31. امور مسافرت و صدور بليط-1218020-1218264

 

لينك دانلود-1 تا18(دانلود رایگان)

لينك دانلود-19تا49(دانلود رایگان)آخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )