نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

اطلاعیه سایت 92/01/22

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 - 20:49 , در دسته بندی : آمار(كليه گرايشها) با

ليست نهايي نمونه سوالات نیمسال اول 91-92

 نمونه سئوالات رشته جغرافیا نیمسال اول  91-92

 نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال اول 91-92

نمونه سئوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول91-92

نمونه سئوالات رشته الهيات نیمسال اول91-92

ادامه دارد...


ليست نهايي نمونه سوالات تابستان 1391

نمونه سئوالات الهیات تابستان ۱۳۹۱

ادامه دارد

*********

ليست نهايي نمونه سوالات نيمسال دوم 90-1391

نمونه سئوالات رشته کشاورزی نیمسال دوم 90-91

نمونه سئوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم 90-91

نمونه سئوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 90-91

نمونه سئوالات رشته مدیریت نیمسال دوم 90-91

ادامه دارد...

*********

ليست نهايي نمونه سوالات نيمسال اول 90-1391

نمونه سئوالات ارشد جغرافیا ترم های مختلف

نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حقوق نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات الهیات نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات مدیریت نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات تربیت بدنی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات عمومی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات زیست شناسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات کامپیوتر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات مترجمي زبان و ادبيات انگليسي نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات شیمی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات فیزیک نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات كشاورزي نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات تاریخ نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات آمار نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حسابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات معماری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات ادبیات عرب نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات هنر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات صنايع و مديريت پروژه نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم سیاسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات کتابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات ارشد شیمی نیمسال اول90-1391

نمونه سئوالات ارشد ادبیات عرب نیمسال اول 90-1391

نمونه سئوال ارشد فیزیک-نیمسال اول 90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد آموزش زبان انگليسي-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد معماري-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد مديريت رسانه-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد علوم اقتصادي-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

*************************************

آخرین بروز رسانی: 22فروردین 92


نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 - 20:46 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات نیمسال اول سال تحصیلی88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات نیمسال دوم سال تحصیلی88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات تابستان 13۹۰

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات نیمسال اول سال تحصیلی 90-91(۱۴۲سوال)

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات تابستان 1391

لیست دروس نمونه سئوالات رشته الهیات نیمسال اول سال تحصیلی 91-92

آخرین بروز رسانی: 22 فروردين 1392


نمونه سئوالات الهیات تابستان 1391-خرید تک درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 - 1:30 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

حقوق جزای خصوصی اسلام

علوم بلاغت،علوم بلاغی

حقوق تطبیقی

درایه الحدیث

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1

علوم قرآنی1

تفسیر موضوعی 2-تفسیر موضوعی قرآن کریم1

قواعد فقه1

قواعد فقه2

مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)

آیین دادرسی مدنی

حقوق کار

آیین دادرسی کیفری

فقه تطبیقی2

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

فقه6

فلسفه فقه

اصول فقه1

تاریخ حدیث

تفسیرقرآن 1

روشهای تفسیری

تاریخ قرآن

تاریخ قرآن1

تفسیر ترتیبی قرآن کریم1,دیرینه شناسی گیاهی

علوم قرآنی2

فقه3

حقوق اساسی1

و...


نمونه سئوالات الهیات نیمسال دوم 90-91-خرید تک درس

تاریخ ارسال : شنبه چهارم شهریور 1391 - 20:7 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

تفسیر قرآن

بلاغت قران 1

تفسیرترتیبی2

تاریخ تفسیرقران2

مکاتب و روشهای تفسیر

قران و خاورشناسان

قرائت و درک متون تفسیری

علوم قرانی2

زبان تخصصی2الهیات

تفسیرموضوعی1

زبات تخصصی1

منطق1

فقه الحدیث1

فقه الحدیث2

علوم بلاغت

حقوق تطبیقی

زبان عربی3

زبان عربی4

نحوکابردی1

نحوکابردی2

زبان عربی5

روش تحقیق در علوم اسلامی

کلیات فلسفه اسلامی

نحوکاربردی4

مهارت های ترجمه

سیری در نهج البلاغه

کلیات عرفان اسلامی

متون عرفانی فارسی1

روشهای مطلعات دینی1

علوم قرآنی3

آشنایی با فقه

تفسیر ترتیبی قران کریم1

مسیحیت

دین بودا

تفسیر ترتبیی قران کریم4

بلاغت قران کریم1

آشنایی با سنت های غیر اسلامی

متون عرفانی به زبان خارجه1

بلاغت قران کریم2

جوامع حدیثی

متون عرفانی عربی1

شناخت نهج البلاغه1

آشنایی باتریخ وروش های تفسیر قران

تفسیر ترتیبی قران کریم3

شناخت ادعیه اهل بیت ع

شناخت نهج البلاغه2

تاریخ فلسفه غرب

ادیان ابتدایی وقدیم

آشنایی با ادیان بزرگ

عرفان نظری1

آشنایی با کلیات علم کلام

علم زبان عربی

دین خاور دور

متون عرفانی فارسی2

تاریخ فقه و فقها

روشهای مطلعاتی دینی2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تصوف2

عرفان عملی

آشنایی با علوم قران حدیث


نمونه سئوالات الهیات نيمسال اول 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 - 22:38 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

زبان تخصصی1

مبادی فقه و اصول ،مبادی فقه و اصول

زبان تخصصی2

حقوق و جزای خصوصی اسلام

اصول فقه1

حقوق جزای عمومی اسلام

اصول فقه2

حقوق تطبیقی

تاریخ حدیث

منطق3

کلام3تخصصی

نحو کاربردی2،نحوکاربردی2

آشنایی با فقه

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

سیری در نهج البلاغه

کلیات عرفان اسلامی

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

متون دینی به زبان خارجی1

متون دینی به زبان خارجی1

ادیان ایران پیش از اسلام2

ادیان هند1

دین خاور دور

تاریخ فرق اسلامی1

متون عرفانی عربی1

متون عرفانی به زبان خارجی2

دین بودا

دین یهود

مفردات قرآن کریم

تفسيرترتيبي قرآن كريم3

زبان تخصصي4

حكمت مشاء 1

تاريخ فلسفه غرب1-تاريخ فلسفه غرب

حكمت متعاليه3

تاريخ فلسفه اسلامي3

حكمت مشاء 1

مسائل كلامي جديد1

فلسفه معاصر

مسائل كلامي جديد1

فلسفه علم

منطق جديد2

حكمت اشراق2

عرفان نظري،عرفان نظري2

قواعد فقه1

قواعد فقه2

مباحثي از حقوق مدني(قواعد عمومي قراردادها)

تاریخ فقه و فقها

اصول فقه3

آیات الاحکام

فقه تطبیقی1

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت2

حقوق کار

آیین دادرسی کیفری

فقه تطبیقی2

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

فقه6

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

زبان تخصصی3

حکمت متعالیه2

فقه1

فقه3

فقه4

کلام1،کلام اسلامی1

زبان تخصصی3

فقه الحدیث1

فقه الحدیث2

تاریخ قرآن1

درایه الحدیث

تاریخ قرآن2

تاریخ تفسیرقرآن کریم1

تاریخ تفسیرقرآن کریم2

تاریخ فلسفه اسلامی1

فلسفه غرب2

نحوکاربردی1

تحقیق در علوم اسلامی

کلیات فلسفه اسلامی

مهارتهای ترجمه

عرفان نظری1-عرفان نظری

تاریخ تصوف1

متون عرفان فارسی1

روشهای مطالعات دینی1

آشنایی با کلیات علم کلام

عرفان عملي

تاريخ تصوف2

متون عرفاني فارسي2

تاريخ فلسفه اسلامي2

متون ديني به زبان خارجي 2

اديان ابتدايي و قديم

متون ديني به زبان خارجي 3

ادیان هند2

متون عرفانی عربی2

تاریخ فرق اسلامی2،ملل و نحو

متون عرفانی به زبان خارجی1

ادیان ایران پیش از اسلام1

آشنایی با سنت های عرفانی غیراسلامی

فلسفه دین

مسیحیت

مکاتب و روشهای تفسیرقرآن 1،مکاتب و روشهای تفسیرقرآن کریم1

تفسیر ترتیبی قرآن کریم1،تفسیر قرآن کریم2و...

مکاتب و روشهای تفسیرقرآن کریم2

علوم قرآنی2

مبانی فهم و نقد حدیث

علوم قرآني3

قرائت و درك متون تفسيري

كليات علم رجال

شناخت نهج البلاغه1

تفسير ترتيبي قرآن كريم4

علوم قرآني4

شناخت نهج البلاغه2

بلاغت قرآن كريم1

بلاغت قرآن كريم2

جوامع حديثي

قرآن وخاورشناسان

تاثيرقرآن در پيدايش علوم زبان عربي

شناخت ادعيه اهل بيت (ع)

حكمت متعاليه1

كلام4

فلسفه اخلاق

حكمت متعاليه2

منطق جديد1

حكمت اشراق1

فلسفه تطبيقي

حقوق تجارت1

حقوق ثبت

تاريخ نگاري در اسلام

تاريخ اسلام از وفات پيامبر تا سقوط بني اميه

متون تاريخي و جغرافيايي به زبان فارسي

شناخت منابع تاريخ و فرهنگ تمدن اسلامي

كليات فرهنگ و تمدن اسلامي

تاريخ هنر اسلامي1

تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا سقوط بغداد

تاريخ اسلام در مصر و شام

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

تاریخ هنرهای اسلامی2

تاریخ تشکیلات اسلامی1

تاریخ علوم اسلام1

تاریخ اسلام از سقوط تا تاسیس دولت صفوی

تاریخ علوم در اسلام2

تاریخ تشکیلات اسلامی2

مطالعات اسلامی در غرب

تاریخ علوم در اسلام3

وضع کنونی جهان اسلام1-تاریخ معاصر جهان اسلام

 ۱۲   اردیبهشت۱۳۹۱


نمونه سئوالات الهیات تابستان 1390-خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391 - 10:6 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

انسان شناسي در اسلام

آشنايي با اديان بزرگ-آشنايي با اديان الهي

حقوق جزاي خصوصي اسلام

علوم بلاغي

حقوق جزاي عمومي اسلامي

حقوق تطبيقي

كليات حقوق

روش تحقيق در علوم اسلامي

آشنايي با فقه

كليات فلسفه اسلامي

قرائت و درك متون عربي-متون عربي4

سيري در نهج البلاغه

كليات عرفان اسلامي

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

تاريخ فلسفه اسلامي2

فلسفه دين

علوم قرآني2

تفسير ترتيبي قرآن كريم2

شناخت نهج البلاغه 1

تفسير موضوعي قرآن كريم2-تفسير موضوعي 3

بلاغت قرآن كريم2

تاريخ فلسفه اسلامي3

فلسفه اخلاق

حكمت اشراق1

عرفان نظري1

فلسفه معاصر

فلسفه تطبيقي

مباحثي از حقوق مدني(قواعد عمومي قراردادها)

اصول فقه3

آيات الاحكام

حقوق تجارت1

فقه تطبيقي1

حقوق تجارت2

حقوق كار

آيين دادرسي كيفري

حقوق ثبت

فقه تطبيقي2

اصول فقه4

فقه6

فلسفه فقه

تاريخ تحليلي صدر اسلام

اصول فقه1

اصول فقه2

قواعد فقه1

قواعد فقه2

فقه3

مبادي فقه و اصول

كلام1

زبان تخصصي3

فقه الحديث1

فقه الحديث2

تاريخ فلسفه غرب2

صرف1

نحو كاربردي4

اديان ايران پيش از اسلام2

اديان ابتدايي و قديم

متون ديني به زبان خارجي 3

اديان هند1

دين خاور دور

تاريخ فرق اسلامي1

متون عرفاني عربي1

اديان هند2

متون عرفاني عربي2

تاريخ فرق اسلامي2

متون عرفاني به زبان خارجي1

آشنايي با سنتهاي عرفاني غير اسلامي

متون عرفاني به زبان خارجي2

دين بودا

دين يهود

مسيحيت

اهل البيت درقرآن و حديث

مباني نقد و فهم حديث

علوم قرآني3

تفسيرترتيبي قرآن كريم3

قرائت ودرك متون تفسيري

كليات علم رجال

تفسيرترتيبي قرآن كريم4

علوم قرآني4

شناخت نهج البلاغه2

بلاغت قرآن كريم1

جوامع حديثي

قرآن و خاور شناسان

تاثيرقرآن در پيدايش علوم زبان عربي

شناخت ادعيه اهل بيت (ع)

زبان تخصصي4

تاريخ فلسفه غرب1

كلام4

حكمت متعاليه3

حكمت مشاء2

حكمت متعاليه4

مسائل كلامي جديد1

منطق جديد1

مسايل كلامي جديد2

فلسفه علم

منطق جديد2

حكمت اشراق2

عرفان نظري2

قواعدفقه2

آيين دادرسي مدني

فقه5

تاريخ هنرهاي اسلامي2

تاريخ اسلام از سقوط تاتاسيس دولت صفوي

تاريخ علوم در اسلام2

تاريخ تشكيلات اسلامي2

مطالعات اسلامي در غرب

تاريخ علوم در اسلام3

وضع كنوني جهان اسلام1

تاريخ اسلام در شبه قاره هند

جغرافياي تاريخي اسلام2

جامعه شناسي تاريخي

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام

تاريخ عثمانيان

وضع كنوني جهان اسلام2

خطوط و كتيبه هاي اسلامي

روش هاي مطالعات ديني2

فرهنگ وتمدن مسلمانان در كشورهاي غيرمسلمان

متون تاريخي و جغرافيايي به زبان عربي

جغرافياي تاريخي اسلام1

تاريخ صفويه

جهان اسلام غرب و استعمار

مباحث اصول1

منطق و فلسفه مقدماتي

منطق1

زبان تخصصي3

عرفان نظري

حكمت مشاء2

منطق4

تاريخ قرآن 1

درايه الحديث

تفسير ترتيبي قرآن كريم1


نمونه سئوالات الهیات نيمسال اول 90-89-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391 - 10:4 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

كلام2-كلام اسلامي2

منطق2

منطق1

كلام1-كلام اسلامي1

كليات فلسفه اسلامي

بروز رسانی ۲۵فروردین۱۳۹۰


نمونه سئوالات الهیات نيمسال دوم90-89-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391 - 10:4 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

زبان تخصصي1

منطق1

مبادي فقه و اصول

زبان تخصصي2

منطق2

كلام1-كلام اسلامي1

آشنايي با اديان بزرگ-آشنايي با اديان الهي

كلام2-كلام اسلامي2

فقه الحديث 1

حقوق جزاي خصوصي

اصول فقه1

علوم بلاغي-علوم بلاغت

حقوق جزاي عمومي در اسلام

اصول فقه2

حقوق تطبيقي

تاريخ تفسيرقرآن كريم1

تاريخ قرآن2

تاريخ حديث

تاريخ تفسيرقرآن كريم2

تاريخ فلسفه اسلامي1

منطق3

صرف1-زبان عربي3

صرف2-زبان عربي4،عربي2

نحو كاربردي2

نحو كاربردي3-زبان عربي5

آشنايي با فقه-فقه

آشنايي با علوم قرآن و حديث

نحو كاربردي4

مهارتهاي ترجمه

سيري در نهج البلاغه

كليات عرفان اسلامي

منطق1

مبادي فقه و اصول

منطق2

آشنايي با اديان بزرگ-آشنايي با اديان الهي

كلام2-كلام اسلامي2

علوم بلاغي-علوم بلاغت

تاريخ قرآن1

صرف1-زبان عربي3

صرف2-زبان عربي4،عربي2

نحو كاربردي2

نحو كاربردي3-زبان عربي5

آشنايي با فقه-فقه

نحو كاربردي4

كليات عرفان اسلامي

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

تاريخ تصوف1

روشهاي مطالعات ديني1

تاريخ فرق اسلامي1

علوم قرآني

مفردات قرآن كريم

مكاتب و روشهاي تفسير قرآن كريم2

تفسير ترتيبي قرآن كريم2-تفسير قرآن كريم3

اهل البيت در قرآن و حديث

تفسير موضوعي قرآن كريم1-تفسيرموضوعي2

مباني نقد و فهم حديث

شناخت نهج البلاغه2

بلاغت قرآن كريم1

جوامع حديثي

حكمت متعاليه1

شناخت ادعيه اهل البيت (ع)

حكمت متعاليه2

زبان تخصصي4

حكمت مشاء 1

تاريخ فلسفه غرب1-تاريخ فلسفه غرب

كلام4

حكمت متعاليه3

فلسفه اخلاق

حكمت متعاليه4

مسائل كلامي جديد1

حكمت اشراق1

قواعد فقه1

قواعد فقه2

مباحثي از حقوق مدني(قواعد عمومي قراردادها)

تاريخ فقه و فقها

فقه تطبيقي 1

آئين دادرسي مدني

حقوق تجارت2

حقوق كار

فقه5 (وصيت و ارث)

آئين دادرسي كيفري

فقه تطبيقي2

منطق4

حقوق بين الملل عمومي و خصوصي در اسلام

فلسفه فقه

تاريخ تحليلي صدر اسلام

فقه و مباني حقوق اسلامي

اخلاق در سيره معصومين(ع)

فقه 1

فقه 3

فقه 4

زبان خارجي

زبان تخصصي3

تاريخ تفسير قرآن كريم1

كليات فلسفه اسلامي

قرائت و درك متون عربي-متون عربي4

تاريخ فلسفه اسلامي2

اديان ايران پيش از اسلام1

فلسفه دين

علوم قرآني2

علوم قرآني3

تفسير ترتيبي قرآن كريم3

قرائت و درك متون تفسيري

شناخت نهج البلاغه1

تفسير موضوعي قرآن كريم2-تفسير موضوعي 3

تاثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي

اصول فقه3

آيات الاحكام

تاريخنگاري در اسلام

متون تاريخي و جغرافيايي به زبان فارسي

كليات فرهنگ و تمدن اسلامي

تاريخ هنرهاي اسلامي 1

تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا سقوط بغداد

تاريخ اسلام در مصر و شام

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

تاريخ هنرهاي اسلامي 2

تاريخ علوم اسلامي1

تاريخ علوم اسلامي2

تاريخ تشكيلات اسلامي2

تاريخ علوم اسلامي3

وضع كنوني جهان اسلام 1- تاريخ معاصر اسلام

تاريخ اسلام در شبه قاره هند

جغرافياي تاريخ اسلام1

زبان تخصصي3

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران

كليات حقوق

مباني جامعه شناسي-مباني جامعه شناسي جهانگردي ....

 


نمونه سئوالات الهیات تابستان 1389-خريد تك درس

تاریخ ارسال : پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391 - 10:1 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با
 

منطق1

 

كليات فلسفه اسلامي

 

كلام1

 

قرائت و درک متون عربی-متون عربی4

 

علوم قرآنی2

 

مبانی نقد و فهم حدیث

 

قرآن و خاورشناسان

 

آشنایی با ادیان بزرگ-آشنایی با ادیان الهی

 

زبان تخصصی3

 

فقه الحدیث1

 

فقه الحدیث2

 

حقوق جزای اختصاصی اسلام

 

علوم بلاغی

 

حقوق جزای عمومی اسلامی

 

حقوق تطبیقی

 

کلیات حقوق

 

درایه الحدیث

 

تاریخ فلسفه غرب2

 

صرف1

 

نحو کاربردی1

 

روش تحقیق در علوم اسلامی

 

آشنایی با فقه

 

نحو کاربردی4

 

سیری در نهج البلاغه

 

کلیات عرفان اسلامی

 

آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن

 

تاریخ فلسفه اسلامی2

 

تاریخ فلسفه اسلامی2

 

ادیان ایران پیش از اسلام2

 

ادیان ابتدایی و قدیم

 

متون دینی به زبان خارجی3

 

ادیان هند1

 

دین خاور دور

 

تاریخ فرق اسلامی1

 

متون عرفانی عربی1

 

ادیان هند2

 

متون عرفانی عربی2

 

تاریخ فرق اسلامی2

 

متون عرفانی به زبان خارجی1

 

آشنایی با سنتهای عرفانی غیر اسلامی

 

متون عرفانی به زبان خارجی2

 

دین بودا

 

دین یهود

 

فلسفه دین

 

فلسفه دين

 

تفسيرترتيبي قرآن كريم2

 

تفسيرترتيبي قرآن كريم2

 

اهل بيت در قرآن و حديث

 

علوم قرآني 3

 

تفسير ترتيبي قرآن كريم3

 

قرائت و درك متون تفسيري

 

كليات علم رجال

 

شناخت نهج البلاغه1

 

تفسير ترتيبي قرآن كريم4

 

علوم قرآني4

 

تفسيرموضوعي قرآن كريم1-تفسير موضوعي 2

 

شناخت نهج البلاغه 2

 

بلاغت قرآن كريم1

 

تفسيرموضوعي قرآن كريم2-تفسير موضوعي قرآن كريم 3

 

بلاغت قرآن كريم2

 

جوامع حديثي

 

تاثیرقرآن در پیدایش علوم زبان عربی

 

شناخت ادعیه اهل بیت(ع)

 

زبان تخصصی4

 

تاریخ فلسفه غرب1

 

کلام4

 

حکمت متعالیه3

 

تاریخ فلسفه اسلامی3

 

فلسفه اخلاق

 

حکمت مشاء2

 

حکمت متعالیه4

 

مسایل کلامی جدید

 

منطق جدید1

 

حکمت اشراق1

 

فلسفه معاصر

 

مسایل کلامی جدید2

 

فلسفه تطبیقی

 

فلسفه علم

 

منطق جدید2

 

حکمت اشراق2

 

عرفان نظری2

 

قواعد فقه2

 

مباحثی از حقوق مدنی

 

اصول فقه3

 

آیات الاحکام

 

فقه تطبیقی1

 

آیین دادرسی مدنی

 

حقوق تجارت2

 

حقوق کار

 

فقه5

 

آیین دادرسی کیفری

 

حقوق ثبت

 

فقه تطبیقی2

 

تاریخ هنرهای اسلامی2

 

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه

 

تاریخ علوم در اسلام2

 

تاریخ تشکیلات اسلامی2

 

مطالعات اسلامی در غرب

 

تاریخ علوم در اسلام3

 

وضع کنونی جهان اسلام1

 

تاریخ اسلام در شبه قاره هند

 

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی2

 

تاریخ آموزش و پرورش اسلام در ایران

 

تاریخ عثمانیان

 

وضع کنونی جهان اسلام2

 

خطوط و کتیبه های اسلامی

 

روشهای مطالعات دینی2

 

فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیرمسلمان

 

متون تاریخی و جغرافیای به زبان عربی

 

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی1

 

تاریخ صفویه

 

جهان اسلام غرب و استعمار

 

اصول فقه4

 

فقه6

 

فلسفه فقه

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

منطق و فلسفه مقدماتی

 

 

زبان تخصصی3

 

 

شیوه آموزش متوسطه

 

 

اصول تعلیم و تربیت

 

 

تجزیه و ترکیب آیات قرآن کریم1

 

روش تدریس احکام

 

 

تجزیه و ترکیب آیات قرآن2

 

 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-سنجش و اندازه گیری

 

 

تولید و کاربرد مواد آموزشی

 

 

بهداشت عمومی-بهداشت و محیط زیست

 

 

فقه2

 

 

فقه3

 

 

فقه4

 

 

اندیشه اسلامی1

 

 

منطق2

 


نمونه سئوالات الهیات نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه بیستم فروردین 1391 - 18:13 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

منطق2

كلام1-كلام اسلامي1

كلام2

كليات فلسفه اسلامي

منطق1

منطق2

تاریخ فلسفه اسلامی2(در این فایل 2سری سوال وجود دارد.)

زبان تخصصی1

مبادی فقه و اصول

زبان تخصصی2

آشنایی با ادیان بزرگ-آشنایی با ادیان الهی-ملل و نحل

حقوق جزای خصوصی اسلام

اصول فقه1

علوم بلاغی

حقوق جزای عمومی اسلامی

اصول فقه2

کلیات حقوق

صرف1-عربی1

صرف2-زبان عربی4-عربی2

نحو کاربردی2

نحو کاربردی3-زبان عربی5

روش تحقیق در علوم اسلامی

آشنایی با فقه

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

قرائت و درک متون عربی-متون عربی4

نحو کاربردی4

مهارتهای ترجمه

سیری در نهج البلاغه

کلیات عرفان اسلامی

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

عرفان نظری1- عرفان نظری

حکمت متعالیه1

حکمت مشاء(1)

تاریخ فلسفه غرب1-تاریخ فلسفه غرب

فلسفه اخلاق

قواعد فقه1

مباحثی از حقوق مدنی(قواعد عمومی قراردادها)

تاریخ فقه و فقهاء

آیات الاحکام

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

فقه1

فقه2

منطق1

زبان تخصصی3

فقه الحدیث(1)

فقه الحدیث(2)

حقوق تطبیقی

تاریخ قرآن(1)

درایه الحدیث-آشنایی یا احادیث ائمه(ع)

تاریخ قرآن(2)

تاریخ تفسیر قرآن کریم1

تاریخ حدیث

تاریخ تفسیر قرآن کریم2

تاریخ فلسفه اسلامی(1)

تاریخ فلسفه اسلامی(1) شماره 2

تاریخ فلسفه غرب2

منطق3(تخصصی)

نحو کاربردی(1)

تاریخ تصوف1

متون عرفانی فارسی(1)

روشهای مطالعات دینی1

متون دینی به زبان خارجی(1)

آشنایی با کلیات علم کلام

عرفان عملی

تاریخ تصوف2

متون عرفانی فارسی(2)

متون دینی به زبان خارجی(2)

ادیان ایران پیش از اسلام(2)

ادیان ابتدایی و قدیم

متون دینی به زبان خارجی3

ادیان هند(1)

دین خاوردور

تاریخ فرق اسلامی1

متون عرفانی عربی(1)

ادیان هند2

متون عرفانی عربی(2)

تاریخ فرق اسلامی2

متون عرفانی به زبان خارجی1

ادیان ایران پیش از اسلام

آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی

متون عرفانی به زبان خارجی2

دین بودا

دین یهود

فلسفه دین

مسیحیت

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن(1)

علوم قرآنی(1)

تفسیر ترتیبی قرآن کریم1-تفسیر قرآن کریم2

مفردات قرآن کریم

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

علوم قرآنی(2)

تفسیر ترتیبی قرآن کریم2-تفسیر قرآن کریم3

اهل البیت در قرآن و حدیث

مبانی نقد و فهم حدیث

علوم قرآنی3

تفسیرترتیبی قرآن کریم3

قرائت و درک متون تفسیری

کلیات علم رجال

شناخت نهج البلاغه

تفسیر ترتیبی قرآن کریم(4)

علوم قرآنی4

تفسیر موضوعی قرآن کریم1-تفسیرموضوعی قرآن کریم2

شناخت نهج البلاغه2

بلاغت قرآن کریم1

تفسیر موضوعی قرآن کریم2-تفسیرموضوعی 3

بلاغت قرآن کریم2

جوامع حدیثی

قرآن و خاورشناسان

تاثیرقرآن در پیدایش علوم زبان عربی

شناخت ادعیه اهل البیت(ع)

حکمت متعالیه 2

زبان تخصصی(4)

کلام(4)


نمونه سئوالات رشته الهيات-کلیه گرایشها- نيمسال اول 89-88- دسترسی رایگان

تاریخ ارسال : جمعه هجدهم فروردین 1391 - 18:35 , در دسته بندی : الهيات(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته الهيات(اديان-فلسفه-فقه و مباني حقوق-قرآن-تاريخ و فرهنگ) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1-      منطق1-1220019-1220460

2-      زبان تخصصي1-1220018

3-      نحوكاربردي3-1220135

4-      نحوكاربردي1-1220133

5-      كلام3-1220123

6-      تاريخ تفسيرقرآن2-1220105

7-      منطق3تخصصي-1220119

8-      صرف2-1220132

9-      صرف1-1220131

10-   تاريخ فلسفه اسلامي1-1220113

11-   نحوكاربردي2-1220134

12-   تاريخ فلسفه غرب2-1220116-1220477

13-   تاريخ حديث-1220102

14-   تاريخ قرآن2-1220098

15-   تاريخ تفسيرقرآن1-1220099

16-   درايه الحديث-1220097

17-   تاريخ قرآن1-1220096

18-   كليات حقوق-1220093

19-   حقوق تطبيقي-1220092

20-   حقوق جزاي عمومي در اسلام-1220085

21-   اصول فقه2-1220087

22-   علوم بلاغي-1220080

23-   فقه الحديث1-1220053

24-   فقه الحديث2-1220057

25-   حقوق جزاي خصوصي اسلام-1220077

26-   آشنايي با اديان بزرگ-1220037

27-   زبان تخصصي3-1220043

28-   اصول فقه1-1220079

29-   كلام2-1220040-1220505

30-   منطق2-1220028-1220461

31-   مبادي فقه و اصول-مباني فقه و اصول-1220023-1220524-1220489

32-   كلام1-1220033-1220500

33-   زبان تخصصي2-1220025

34-   زبان تخصصي1-1220018

35-   روش تحقيق در علوم اسلامي-1220136

36-   آشنايي با فقه-1220137

37-   تاريخ فرق اسلامي1-1220162

38-   اديان هند2-1220164

39-   اديان ايران پيش از اسلام1-1220168

40-   آشنايي با سنتهاي عرفاني غير اسلامي-1220169

41-   متون عرفاني به زبان خارجي1-1220167

42-   تاريخ فرق اسلامي2-1220166

43-   متون عرفاني به زبان عربي2-1220165

44-   متون عرفاني عربي1-1220163

45-   دين خاوردور-1220161

46-   اديان ابتدايي و قديم-1220158

47-   متون ديني به زبان خارجه3-1220159

48-   اديان هند1-1220160

49-   اديان ايران پيش از اسلام2-1220157

50-   متون ديني به زبان خارجي2-1220156

51-   تاريخ فلسفه اسلامي2-1220155

52-   عرفان عملي-1220152

53-   آشنايي با كليات علم كلام-1220151

54-   تاريخ تصوف2-1220153

55-   روشهاي مطالعات ديني1-1220149

56-   متون ديني به زبان خارجي1-1220150

57-   متون عرفاني فارسي1-1220148

58-   تاريخ تصوف1-1220147

59-   عرفان نظري-1220146

60-   مهارت هاي ترجمه-1220142

61-   نحوكاربردي4-1220141

62-   آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن-1220145

63-   قرائت و درك متون عربي-متون عربي4

64-   سيري در نهج البلاغه-1220143

65-   كليات عرفان اسلامي-1220144

66-   آشنايي با علوم قرآن و حديث-1220139

67-   كليات فلسفه اسلامي-1220138

68-   نحوكاربردي3-1220135

69-   دين يهود-1220172

70-   مسيحيت-1220174

71-   فلسفه دين-1220173

72-   شناخت نهج البلاغه2-1220192

73-   علوم قرآن4-1220190

74-   تفسيرموضوعي قرآن كريم1-1220191

75-   شناخت نهج البلاغه1-1220188

76-   علوم قرآني3-1220184

77-   كلام4-1220206

78-   كليات علم رجال-1220187

79-   تفسيرتربيتي قرآن كريم4-1220189

80-   مباني فهم و نقد حديث-1220183

81-   قرائت و درك مفاهيم متون تفسيري-1220186

82-   تفسيرترتيبي قرآن كريم3-1220185

83-   تاريخ فلسفه غرب1-1220205

84-   حكمت متعاليه2-1220201-1220470

85-   علوم قرآني 2-1220180-1220486

86-   زبان تخصصي4-1220202

87-   اهل البيت(ع)درقرآن و حديث-1220182

88-   حكمت متعاليه1-1220200-1220469

89-   شناخت ادعيه اهل بيت(ع)-1220199

90-   تاثيرقرآن در پيدايش علوم زبان عربي-1220198

91-   جوامع حديثي-1220196

92-   قرآن و خاورشناسان-1220197

93-   بلاغت قرآن كريم2-1220195

94-   بلاغت قرآْن كريم1-1220193

95-   تفسيرقرآن كريم2-1220194

96-   تفسيرقرآن كريم2-تفسيرقرآن كريم3-1220181-1220504

97-   حكمت مشاء1-1220203

98-   مكاتب و روشهاي تفسيرقرآن كريم2-1220179

99-   مفردات قرآن-1220178-1220540

100-تفسيرترتيبي قرآن1-تفسيرقرآن كريم2-1220177-1220499

101-مكاتب وروشهاي تفسيرقرآن1-1220175

102-علوم قرآني1-1220176-1220485

103-دين بودا-1220171

104-حكمت مشاء2-12220210-1220474

105-تاريخ فلسفه اسلامي3-1220208

106-فلسفه اخلاق-1220209

107-متون تاريخي و جغرافيايي به زبان فارسي-1220244

108-شناخت منابع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي-1220245

109-فلسفه تطبيقي-1220219

110-حكمت اشراق2-1220222

111-قواعد فقه2-1220227

112-عرفان نظري2-1220223-1220472

113-فلسفه معاصر-1220217

114-قواعدفقه1-1220225

115-مسايل كلامي جديد2-1220218

116-فلسفه علم-1220220

117-منطق جديد2-1220221

118-تاريخ فقه و فقها-1220229

119-مباحثي از حقوق مدني-1220228

120-آيات الاحكام-1220231

121-اصول فقه3-1220230

122-حقوق تجارت1-1220232

123-حقوق تجارت2-1220235

124-تاريخ اسلام از وفات پيامبر(ص) تا سقوط بني اميه-1220243

125-حقوق ثبت-1220239

126-فقه تطبيقي2-1220240

127-آيين دادرسي مدني-1220234

128-آيين دادرسي كيفري-1220238

129-تاريخ نگاري در اسلام-1220242

130-فقه5(شرح لمعه مسجد سرائي)-1220237

131-حكمت اشراق1-1220214

132-منطق جديد1-1220213

133-حكمت متعاليه4-1220211-1220471

134-مسايل كلامي جديد1-1220212

135-حكمت متعاليه3-1220207

136-تاريخ آموزش و پرورش در اسلام-1220266

137-خطوط و كتيبه هاي اسلامي-1220269

138-تاريخ هنرهاي اسلامي1-1220247

139-زبان تخصصي3-1220463

140-زبان تخصصي3-1220462

141-زبان تخصصي3-1220464

142-فقه1-1220569

143-فقه2-1220570

144-عربي مقدماتي-1230021

145-تاريخ تشيع-1229010

146-فقه3-1220571

147-فقه4-1220572

148-عربي مقدماتي-1230021

149-اصول فقه4-1220282

150-فقه6-1220283

151-منطق2-1220028-1220461

152-تاريخ تحليلي صدر اسلام(منبع حسني)-1220435-1220285

153-منطق و فلسفه مقدماتي-1220442

154-فلسفه فقه-1220284

155-منطق1-1220460-1220019

156-متون تاريخي و جغرافيايي به زبان عربي-1220276

157-جغرافياي تاريخي اسلام1-1220277

158-منطق4-1220280-1220475

159-تاريخ صفويه-1220278

160-روش هاي مطالعات ديني2-1220273

161-جهان اسلام غرب و استعمار-1220279

162-وضع كنوني جهان اسلام2-1220268

163-حقوق بين الملل خصوصي و عمومي-1220281

164-فرهنگ و تمدن مسلمانان در كشورهاي غير مسلمان-1220275

165-تاريخ عثمانيان-1220267

 

 

 دانلود همه لینکها رایگان می باشد.

لينك دانلود-سئوالات رديف1 تا34

لينك دانلود-سئوالات رديف35 تا68

 لينك دانلود-سئوالات رديف69 تا103

لينك دانلود-سئوالات رديف104 تا135

لينك دانلود-سئوالات رديف136 تا165

پاسخنامه تعدادي از سئوالاتآخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )