نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات رشته تربيت بدني و کلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : جمعه ششم مرداد 1391 - 13:47 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم سال تحصیلی89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی تابستان 1390

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول سال تحصیلی 90-91-۵۳ سوال

لیست دروس نمونه سئوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91

آخرین بروز رسانی: ۶مرداد۱۳۹۱


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال دوم 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه ششم مرداد 1391 - 13:39 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

رشدوتکامل حرکتی

تغذیه ورزشی،تغذیه و ورزش

فیزیولوژی انسانی

حرکت شناسی ورزشی

دومیدانی2

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

شنا1-عملی

فیزیولوژی ورزشی2

کمکهای اولیه

آسیب شناسی ورزشی

بسکتبال1-عملی

یادگیری حرکتی

هندبال1-عملی

مدیریت تاسیسات ورزشی

حرکت اصطلاحی

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی،..

بروز رسانی ادامه دارد...

نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال اول 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391 - 19:10 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

فیزیک

شیمی

متون خارجی تخصصی 2

فیزیولوژی انسانی

تنیس روی میز1-عملی

والیبال1-عملی

حرکت شناسی ورزشی

والیبال2-عملی

حرکات اصلاحی

بدمينتون 1-بدمينتون خواهران

بدمينتون 2-عملي خواهران

اصول ومباني تربيت بدني-اصول و فلسفه تربيت بدني

مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش،مديريت سازمانهاي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي2

كمكهاي اوليه

تنيس روي ميز2-عملي خواهران

تاريخ تربيت بدني ، تاريخ تربيت بدني در ايران

آسيب شناسي ورزشي

مديريت و طرز اجراي مسابقات

حركت درماني

مقدمات روش تحقيق

علم تمرين1

زیست شناسی عمومی

آمادگی جسمانی1

آناتومی انسان

دوومیدانی 1،دوومیدانی 1-عملی

رشد و تکامل حرکتی

فیزیولوژی ورزشی1

یادگیری حرکتی

هندبال 1، هندبال 1-عملی

تربیت بدنی و ورزش معلولین

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

شنا1،شنا1- عملی

بسکتبال1-عملی

ژیمناستیک1-عملی،ژیمناستیک1

ژیمناستیک2،ژیمناستیک2-عملی

بسکتبال2

مقدمات بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی در مدارس

فوتبال2-عملی-برادران

هندبال2

کشتی 2-عملی-برادران

آمادگی جسمانی2-عملی -خواهران

علم تمرین

سنجش و اندازه گیری کاربردی

فیزیولوژی ورزشی3

مدیریت تاسیسات ورزشی

تغذیه و ورزش-تغذیه ورزشی

علم تمرین2

روانشناسی کودکی و نوجوانی

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی-مقدمات راهنمایی و مشاوره

بهداشت ورزشی،بهداشت ورزش

 ------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته تربيت بدني -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : پنجشنبه سوم شهریور 1390 - 19:21 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته  تربيت بدني -سري دوم- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات رشته تربيت بدني-سري اول- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : پنجشنبه سوم شهریور 1390 - 19:19 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته  تربيت بدني-سري اول- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات تربیت بدنی تابستان1390-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : سه شنبه چهاردهم دی 1389 - 13:5 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

تربيت بدني و ورزش معلولين

مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني

تربيت بدني در مدارس

مديريت تاسيساتي ورزشي

آشنايي با كامپيوتر

فيزيولوژي انساني

آناتومي انساني

تغذيه و ورزش

بهداشت و ورزش

حركت شناسي

حركات اصلاحي

رشد و تكامل حركتي

فيزيولوژي ورزشي1

يادگيري حركتي

اصول و مباني تربيت بدني

مديريت سازمانهاي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي2

كمكهاي اوليه

تاريخ تربيت بدني

آسيب شناسي ورزشي

مقدمات بيومكانيك ورزشي

مديريت و طرز اجراي مسابقات

حقوق ورزشي

حركت درماني

علم تمرين

مقدمات روش تحقيق

سنجش و اندازه گيري كاربردي

فيزيولوژي ورزشي3

علم تمرين2

سرپرستي و مديريت اردوها وكاروانهاي ورزشي

مباني روانشناسي ورزشي

مديريت ورزشهاي هواي آزاد

مباني مديريت رفتار سازماني

زبان تخصصي2

ساختار و ضوابط انواع سازمانهاي ورزشي

مديريت فضاها و اماكن ورزشي

مديريت مسابقات واردوهاي ورزشي


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : سه شنبه چهاردهم دی 1389 - 13:4 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

كامپيوتر-آشنايي باكامپيوتر

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

متون خارجي تخصصي2

اصول و مباني تربيت بدني-اصول و فلسفه تربيت بدني

رياضيات پايه و مقدمات آمار

آمادگي جسماني1

آناتومي انسان

يادگيري حركتي

مديريت سازمان هاي ورزشي-مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش

مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني

شنا2

تاريخ تربيت بدني (در ايران)

ژمناستيك 2

بسكتبال2

مقدمات بيومكانيك ورزشي

كشتي2

فيزيولوژي ورزشي3

علم تمرين1

علم تمرين2

تربيت بدني1

رشد و تكامل حركتي

دو و ميداني2

شنا1

حركات اصلاحي

فوتبال2

واليبال2

فيزيولوژي ورزشي2

بدمينتون 1

بدمينتون 2

تربيت بدني و ورزش معلولين

فيزيولوژي ورزشي1

مقدمات روش تحقيق

آمادگي جسماني2

هندبال2

حركت درماني

حقوق ورزشي

تغذيه ورزشي-تغذيه و ورزش

حركت شناسي ورزشي

تنيس روي ميز1


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:52 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

رياضيات پايه و مقدمات آمار

فيزيك

شيمي عمومي

رياضيات پايه و مقدمات آمار

فيزيك

شيمي عمومي

آناتومي انسان

حركت شناسي ورزشي

دووميداني1

رشد و تكامل حركتي

دووميداني2

يادگيري حركتي

هندبال1-هندبال

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

بستکبال1

فیزیولوژی ورزشی2

شنا2

 

بسکتبال2

 

 

هندبال2

 

 

حقوق ورزشی

 

 

حرکت درمانی

 

 

سنجش و اندازه گیری کاربردی

 

 

زبان تخصصی1-متون خارجی تخصصی

 

 

مدیریت تاسیسات ورزشی

 

 

تغذیه و ورزش –تغذیه ورزشی

 

 

علم تمرین1

 

 

تربیت بدنی1

 

 

تربیت بدنی2

 

 

تربیت بدنی1

 

 

تربیت بدنی2

 

 

مدیریت عمومی

 

 

سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی

 

 

مدیریت ورزشهای هوای آزاد

 

 

مدیریت آموزشی

 

 

متون خارجی تخصصی2

 

 

فیزیولوژی انسانی

 

 

تنیس روی میز1

 

 

والیبال1

 

 

والیبال2

 

 

حرکات اصلاحی

 

 

بدمینتون1-بدمینتون خواهران

 

 

فیزیولوژی ورزشی1

 

 

فوتبال1-فوتبال

 

 

بدمینتون2

 

 

تربیت بدنی و ورزش معلولین

 

 

اصول و مبانی تربیت بدنی-اصول و فلسفه تربیت بدنی

 

 

مدیریت سازمانهای ورزشی-مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

 

 

کمکهای اولیه

 

 

ژمناستیک1

 

 

تنیس روی میز2

 

 

تاریخ تربیت بدنی-تاریخ تربیت بدنی در ایران

 

 

آسیب شناسی ورزشی

 

 

ژمناستیک2

 

 

مقدمات بیومکانیک ورزشی

 

 

تربیت بدنی در مدارس

 

 

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

 

 

فوتبال2

 

 

کشتی2

 

 

مقدمات روش تحقیق

 

 

فیزیولوژی ورزشی3

 

 

بهداشت ورزشی-بهداشت و ورزش

 

 

علم تمرین2

 

 

اصول و مبانی تربیت بدنی –اصول و فلسفه تربیت بدنی

 

 

کاربرد آمار توصیفی در مدیریت

 

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت1

 

 

نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی

 

 

شنا2

 

 

تاریخ تربیت بدنی-تاریخ تربیت بدنی در ایران

 

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت2

 

 

روابط عمومی و بین الملل

 

 

دو ومیدانی3

 

 

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

 

 

زبان تخصصی2

 

 

ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشی

 

 

مدیریت فضاها و اماکن ورزشی

 

 

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی

 

 

روانشناسی کودکی و نوجوانی

 

 

روانشناسی تربیتی

 


نمونه سئوالات تربیت بدنی تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:50 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:47 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته تربيت بدني -سری اول و دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:46 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته تربيت بدني -سری اول- نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.آشنايي با كامپيوتر-1115014

2.اصول و مباني تربيت بدني-اصول و فلسفه تربيت بدني-1215021

3.مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني-1215022

4.مديريت سازمانهاي ورزشي-مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش-1215025

5.تربي بدني و ورزش معلولين-1215020

6.تنيس روي ميز2-1215030

7.شنا2-1215031

8.فيزيولوژي ورزشي2-1215026

9.كمكهاي اوليه-1215027

10.شنا1-1215023و...

11.كشتي1-كشتي برادران-1215029-1215187

12.ژمناستيك1-1215028-1215175

13.بستكبال1-1215024

14.تاريخ تربيت بدني-تاريخ تربي بدني در ايران-1215032و...

15.آسيب شناسي ورزشي-1215033

16.مقدمات برنامه ريزي اموزش و درسي وبرنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي-مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه-1211263و...

17.سنجش و اندازه گيري-1211264

18.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1211265و...

19.تهيه و كاربرد و مواد آموزشي-1211266و...

20.مديريت اموزشي-1211267و...

21.فلسفه آموزش وپرورش –فلسفه تعليم و تربيت-1211269و...

22.روشها و فنون تدريس-كليات روشها و فنون تدريس-روشهاي ياددهي –يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي-1211272و...

23.زبان تخصصي1-متون خارجي تخصصي-1212158و...

24.متون خارجي تخصصي-زبان تخصصي1-1212158و...

25.متون خارجي تخصصي2-1212159

26.آمادگي جسماني1-آمادگي جسماني-1215001

27.تغذيه و ورزش-تغذيه ورزشي-1215004و...

28.تنيس روي ميز1-1215005

29.آناتومي انسان-1215003

30.واليبال1-1215006

31.حركات اصلاحي-1215011

32.بهداشت و ورزش-بهداشت ورزشي-1215007-1215055

33.زيست شناسي عمومي-1112004

34.دووميداني1-1215164-1215010

35.حركت شناسي ورزشي-1215008

36.فيزيولوژي انساني-1215002

37.دووميداني2-1215013

38.فيزيك عمومي-1113001

39.رشد و تكامل حركتي-1215012

40.يادگيري حركتي-1215016

41.فيزيولوژي ورزشي1-1215015

42.فوتبال1-فوتبال-1215181-1215017

43.شيمي عمومي-1114001

44.واليبال2-1215009

45.حركات اصلاحي-1215011

46.بدمينتون 1-بدمينتون خواهران-1215014-1215188

47.هندبال1-هندبال-1215019

48.بدمينتون2-1215018

49.سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني-1211115

50.رياضيات پايه و مقدمات آمار-1111017

لينك دانلود(دانلود رایگان)

***************************

نمونه سئوالات رشته تربيت بدني-سري دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

51.مديريت و طرز اجراي مسابقات-1215038

52.تربيت بدني در مدارس-1215037

53.بستكبال2-1215035

54.فوتبال2-1215039

55.علم تمرين2-1215059

56.روانشناسي كودكي و نوجواني-1217171و...

57.روان شناسي تربيتي-1217172

58.مقدمات بيومكانيك ورزشي-1215036

59.علم تمرين1-علم تمرين-1215047-1215057

60.حقوق ورزشي-1215044و...

61.حركات درماني-1215046و...

62.مديريت تاسيسات ورزشي-1215053

63.سنجش و اندازه گيري كاربردي-1215049

64.بهداشت و ورزش-بهداشت رواني-1215055-1215007

65.متون خارجي تخصصي-زبان تخصصي1-1212158-1215052

66.مقدمات روش تحقيق-1215048

67.زبان تخصصي1-متون خارجي تخصصي-1215052و...

68.فيزيولوژي ورزشي3-1215051

69.آمادگي جسماني2-1215042

70.هندبال2-1215040

71.كشتي2-1215041

72.ژمناستيك2-1215034-1215180

 

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)آخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )