فیزیولوژی اعصاب و غدد

کاربرد آزمون های روانی

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

فلسفه آموزش و پرورش –اصول فلسفه آموزش و پرورش-فلسفه تعلیم و تربیت

کلیات فلسفه

آموزش بزرگسالان

مقدمات تکنولوژی آموزشی

اصول و مبانی آموزش و پرورش –اصول تعلیم و تربیت

روشها و فنون تدریس-کلیات روشها و فنون تدریس-روشهای نوین یاددهی یادگیری کاربردی-...

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی-سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی...

آموزش و پرورش تطبیقی

آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی-مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه

اصول مدیریت آموزشی

اصول برنامه ریزی آموزشی

مسائل آموزش و پرورش

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

سازمان و قوانین آموزش و پرورش

بهداشت عمومی-بهداشت محیط زیست

مدیریت اسلامی

اصول برنامه ریزی درسی-مبانی برنامه ریزی درسی

فن آوری آموزشی

مدیریت آموزشی

مدیریت کتابخانه

درآمدی بر نقش ادبیات مدارس

مدیریت کلاس

درآمدی بر نقش هنر در مدارس

قصه گویی و نمایش خلاق

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی-روش تدریس علوم تجربی-آموزش...

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات – مفاهیم و روش تدریس ریاضیات آموزش ریاضی در دوره ابتدایی...

آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی-فعالیت های پرورشی-اجتماعی

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

اخلاق اسلامی –اخلاق و تربیت اسلامی

روش تدریس مهارت آموزش خواندن

مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی

مسائل جوانی و نوجوانی در ایران معاصر-مسائل نوجوانی-مسائل جوانی و نوجوانی

خانواده نابسامان

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی –مقدمات راهنمایی و مشاوره

مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره

روان شناسي آموزش خواندن

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

روشهاي ارزشيابي آموزش

مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي1

مباني امورمالي و تنظيم بودجه،مباني امورمالي و تنظيم بودجه در...

روابط انسانی و بهبود آن درسازمانها-مدرسه و روابط انسانی

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي-كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در فعاليت پژوهشي

روانشناسي شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)،شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)

راهنمايي و مشاوره گروهي

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي-متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي و درسي

متون زبان خارجي در مديريت آموزشي

متون زبان تخصصي پيش دبستاني-زبان تخصصي پيش دبستاني

زبان تخصصي مشاوره

ادبيات كودكان و نوجوانان-ادبيات كودكان

روان شناسي عمومي(1)-روان شناسي عمومي

روان شناسي اجتماعي

علم النفس ازديدگاه دانشمندان-روان شناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي

روان سنجي

آسيب شناسي رواني2

روان شناسي يادگيري(نظريه ها و مفاهيم)

روان شناسی بازی

روان شناسی رشد2

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی-آموزش و پرورش کودکان استثنایی-روان شناسی کودکان استثنایی

روشهای اصلاح و تغییر رفتار

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

مقدمات روانپزشکی

روان شناسی مرضی کودک-آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

انسان شناسی در اسلام

مدیریت آموزشی-مدیریت عمومی-سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

بهداشت مدارس

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

بهداشت مادر و کودک

مشاوره کودک

تربیت بدنی (ورزش و بازیهای دبستانی)،روش تدریس تربیت بدنی

مهارت ارتباطی كلاس

بازي درماني

نهاد خانواده در اسلام

سنجش واندازه گيري در تربيت بدني

روش تدريس پيشرفته(آموزش محور)،روهاي تدريس پيشرفته

فلسفه مديريتي آموزشي

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

تربيت بدني(ورزش و بازيهاي دبستاني)،روش تدريس تربيت بدني

نظريه هاي مشاوره و روان درماني2

بهداشت رواني

زبان آموزي-روان شناسي زبان-فن بيان و سخنوري

روانشناسي تربيتي-جريانهاي فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان

روش تحقيق درروانشناسي/مقدمات روش هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي/روش تحقيق با تاكيد به علوم تربيتي...