تبلیغات
بانك سئوالات پیام نور|||||||||||بیش از12ترم نمونه سئوال - نمونه سئوال درس: آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی) برای 6ترم
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سئوال درس: آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی) برای 6ترم

دسته بندی: الف,
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نام درس:  آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی)

کد درس: 1116026-1116059

رشته زمین شناسی(محض-کاربردی و آبشناسی)

تعداد ترم های موجود: 6ترم

نیمسال اول88-89

نیمسال دوم 88-89

نیمسال اول 89-90- با پاسخ

تابستان90

نیمسال اول 90-91

نیمسال دوم 90-91

 

لینک دانلود


برچسب ها : آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی),