تبلیغات
بانك سئوالات پیام نور|||||||||||بیش از12ترم نمونه سئوال - نمونه سئوال درس: روشها و فنون توانمندسازی،کارآفرینی،کارآفرینی و توانمندسازی،مبانی کارآفرینی برای 8ترم
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سئوال درس: روشها و فنون توانمندسازی،کارآفرینی،کارآفرینی و توانمندسازی،مبانی کارآفرینی برای 8ترم

دسته بندی: الف,
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نام درس:  روشها و فنون توانمندسازی،کارآفرینی،کارآفرینی و توانمندسازی،مبانی کارآفرینی

کد درس: 1235046-1222188-1222176-1234027-1234029

رشته علوم اجتماعی-مهندسی صنایع-مدیریت بازرگانی

تعداد ترم های موجود: 8ترم

نیمسال اول88-89- با پاسخ

نیمسال دوم 88-89

تابستان89

نیمسال اول 89-90- با پاسخ

نیمسال دوم 89-90- با پاسخ

تابستان90- با پاسخ

نیمسال اول 90-91

نیمسال دوم 90-91

تابستان91

نیمسال اول 91-92- با پاسخ

نیمسال دوم 91-92- با پاسخ

 

لینک دانلود


برچسب ها : روشها و فنون توانمندسازی,کارآفرینی,کارآفرینی و توانمندسازی,مبانی کارآفرینی,