تبلیغات
بانك سئوالات پیام نور|||||||||||بیش از12ترم نمونه سئوال - نمونه سئوال درس: اصول کامپیوتر1،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برای 8ترم
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سئوال درس: اصول کامپیوتر1،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برای 8ترم

دسته بندی: الف,
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نام درس:  اصول کامپیوتر1،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

کد درس: 1115063-1115135-1115161-1511018

رشته مهندسی کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات-علوم کامپیوترو...

تعداد ترم های موجود: 8ترم

نیمسال اول88-89

نیمسال دوم 88-89- با پاسخ

تابستان90

نیمسال اول 89-90- با پاسخ

نیمسال دوم 89-90- با پاسخ

تابستان90

نیمسال اول 90-91- با پاسخ

نیمسال دوم 90-91- با پاسخ

نیمسال اول 91-92- با پاسخ

نیمسال دوم 91-92- با پاسخ

و...

 

لینک دانلود


برچسب ها : اصول کامپیوتر1,مبانی کامپیوتر و برنامه سازی,