تبلیغات

» پرطرفدارترین محصول روز : ساعت باب اسفنجی پاندولیp15 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : ساعت پری دریایی پاندولی کد p21 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : CARSماشین پاندولی کدp20 ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : جارو برقی خودرو ( یکشنبه 1392/11/27 )
» پرطرفدارترین محصول روز : لیوان جادویی حرارتی ( یکشنبه 1392/11/27 )
» نمونه سئوال درس: اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی،برنامه ریزی روستایی برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول کامپیوتر1،مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول علم اقتصاد2،اقتصاد کلان برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول سیستم های عامل برای 10ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول حسابداری1،اصول حسابداری1،اصول حسابداری یا هزینه یابی برای 10ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اختلالات یادگیری،روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری برای 11ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: روشها و فنون توانمندسازی،کارآفرینی،کارآفرینی و توانمندسازی،مبانی کارآفرینی برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: روانشناسی مشاوره و راهنمایی برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول و فنون مشاوره و راهنمایی،مقدمات مشاوره و راهنمایی برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آشنایی با فقه ،آشنایی با فقه اسلامی برای 9ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آموزش و پرورش تطبیقی برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آمار و احتمالات،آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی برای5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آبخیزداری وحفاظت آب و خاک برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: انسان در اسلام،انسان شناسی در اسلام برای 8ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: الکترونیک2 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: الکترونیک1 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول و روشهای رده بندی گیاهان برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول علم اقتصاد،کلیات علم اقتصاد،مبانی علم اقتصاد برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول صنایع شیمیایی برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول حسابداری2 برای 7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی برای 5ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اصول بازاریابی،بازاریابی و مدیریت بازار برای 11ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: ارائه مطالب علمی و فنی،روش تحقیق و گزارش نویسی،شیوه ارائه مطالب علمی و فنی7ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: اپتیک کاربردی 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )
» نمونه سئوال درس: آمار2 برای 6ترم ( شنبه 1392/10/21 )

نمونه سئوالات رایگان پیام نور

نویسنده: علی رحمانی
جمعه 1391/10/8, ساعت 13 و 05 دقیقه و 03 ثانیه

آخرین لیست نمونه سئوالات جدید پیام نور: 7مرداد1391

نویسنده: علی رحمانی


رشته آمار (80)
رشته كامپیوتر (163)
رشته اقتصاد (73)
رشته الهیات (660)
زبان و ادبیات فارسی (81)
رشته فیزیك (105)
رشته حسابداری (180)
رشته حقوق (147)
رشته مدیریت (228)
رشته علوم تربیتی (547)
رشته صنایع و مدیریت پروژه (174)
رشته شیمی (225)
رشته تربیت بدنی (222)
رشته تاریخ (116)
رشته زیست شناسی (53)
زبان و ادبیات عرب (149)
رشته جغرافیا (151)
رشته هنر (23)
رشته کشاورزی (301)
علوم اجتماعی (89)
عمومی و پایه (133)
رشته روانشناسی (40)
علوم سیاسی (174)
رشته زمین شناسی (82)
كتابداری (81)
زبان انگلیسی و مترجمی (96)
رشته محیط زیست (1)
سایر رشته ها (26)
شنبه 1391/05/7, ساعت 12 و 04 دقیقه و 36 ثانیه

آخرین نمونه سئوالات وارد شده در سایت مرکز مقاله30/03/1391

نویسنده: علی رحمانی


رشته آمار (80) ||| رشته كامپیوتر (163)    |||   رشته اقتصاد (73)
رشته الهیات (650)     |||   زبان و ادبیات فارسی (81)   ||| رشته فیزیك (105)
رشته حسابداری (167)   |||   رشته حقوق (147)    |||    رشته مدیریت (225)
رشته علوم تربیتی (547)رشته صنایع و مدیریت پروژه(174)|| رشته شیمی (225) ||| رشته تربیت بدنی (206) ||| رشته تاریخ (114) ||| رشته زیست شناسی (46) ||| زبان و ادبیات عرب (149) ||| رشته جغرافیا (135) |||
رشته هنر (23) |||  رشته کشاورزی (298) |||  علوم اجتماعی (88)
عمومی و پایه (119) ||| رشته روانشناسی (40) |||  علوم سیاسی (163) |||
رشته زمین شناسی (82) |||   كتابداری (81) |||   زبان انگلیسی و مترجمی (96) |||  رشته محیط زیست (1) |||  سایر رشته ها (26)
سه شنبه 1391/03/30, ساعت 20 و 35 دقیقه و 11 ثانیه

آخرین بروز رسانی نمونه سئوالات

نویسنده: علی رحمانی


نمونه سوالات ترم جدید در حال ارسال می باشد.

نمونه سئوالات ارشد جغرافیا ترم های مختلف

نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حقوق نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات الهیات نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات مدیریت نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات تربیت بدنی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات عمومی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات زیست شناسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات کامپیوتر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات شیمی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات فیزیک نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات كشاورزی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات تاریخ نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات آمار نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حسابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات معماری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات ادبیات عرب نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات هنر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات صنایع و مدیریت پروژه نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم سیاسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات کتابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات ارشد شیمی نیمسال اول90-1391

نمونه سئوالات ارشد ادبیات عرب نیمسال اول 90-1391

نمونه سئوال ارشد فیزیک-نیمسال اول 90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد آموزش زبان انگلیسی-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد معماری-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد مدیریت رسانه-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سوالات ارشد علوم اقتصادی-نیمسال اول90-1391-دسترسی رایگان

نمونه سئوالات جغرافیا در حال ارسال...

سایر رشته ها در روزهای آینده...

آخرین بروز رسانی: 26خرداد۱۳۹۱


جمعه 1391/03/26, ساعت 20 و 49 دقیقه و 00 ثانیه

آخرین بروز رسانی نمونه سوالات نیمسال اول 90-1391-از مرکز مقاله

نویسنده: علی رحمانی


نمونه سوالات ترم جدید در حال ارسال می باشد.

نمونه سئوالات ارشد جغرافیا ترم های مختلف

نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حقوق نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات الهیات نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات مدیریت نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات تربیت بدنی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات عمومی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات زیست شناسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات کامپیوتر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات شیمی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات فیزیک نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات كشاورزی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات تاریخ نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات آمار نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حسابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات معماری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات ادبیات عرب نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات هنر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات صنایع و مدیریت پروژه نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم سیاسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱ در حال ارسال

نمونه سئوالات کتابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱ در حال ارسال

سایر رشته ها در روزهای آینده...

آخرین بروز رسانی: 22خرداد۱۳۹۱

 


دوشنبه 1391/03/22, ساعت 22 و 07 دقیقه و 27 ثانیه

نمونه سئوالات دروس عمومی نیمسال اول 90-91 -امكان خرید تك درس

نویسنده: علی رحمانی
دسته بندی : سئوالات عمومی ,


عمومی(نیمسال اول91-90(

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

 

زبان خارجه

 

زبان خارجه

 

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

 

آشنایی با دفاع مقدس

 

فارسی

 

فارسی ، فارسی عمومی (دانشپذیری)

 

تربیت بدنی1

 

تربیت بدنی2

 

تربیت بدنی1

 

تربیت بدنی2

 

تفسیرموضوعی قرآن

 

اندیشه اسلامی2-علوم انسانی

 

انقلاب اسلامی ایران

 

آیین زندگی (اخلاق کاربردی) علوم انسانی

 

انقلاب اسلامی ایران علوم انسانی

 

اندیشه سیاسی امام خمینی

 

اندیشه سیاسی امام خمینی

 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

 

اندیشه اسلامی1

 

اندیشه اسلامی2

 

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

 

تفسیرموضوعی قرآن

 

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

 

اندیشه اسلامی1(علوم انسانی)

 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

 

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)،علم اخلاق

 

جمعیت و تنظیم خانواده

 

جمعیت و تنظیم خانواده

 

مهارتهای آموزشی از راه دور

 

مهارتهای زندگی

 

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

 

زبان انگلیسی مقدماتی

 

زبان انگلیسی مقدماتی

 

آشنایی با دفاع مقدس

 

زبان وادبیات فارسی مقدماتی

 

ریاضی مقدماتی

 

زبان و ادبیات فارسی مقدماتی

 

قرائت و درک متون عربی،متون عربی4

 

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 

آشنایی با فقه اسلامی

 

آشنایی با مقررات کارآفرینی و سرمایه گذاری

 

برنامه ریزی کسب و کار

 

آشنایی با علوم انسانی

 

اصول و مبانی مدیریت اسلامی


دوشنبه 1391/03/22, ساعت 21 و 33 دقیقه و 04 ثانیه

نمونه سوالات ترم جدید در حال ارسال می باشد.

نویسنده: علی رحمانی
دسته بندی : سئوالات عمومی , هنر ,


نمونه سوالات ترم جدید در حال ارسال می باشد.

نمونه سئوالات ارشد جغرافیا ترم های مختلف

نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حقوق نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات الهیات نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات مدیریت نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱(چند سوال مانده)

نمونه سئوالات تربیت بدنی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات عمومی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات زیست شناسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات کامپیوتر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات شیمی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات فیزیک نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات كشاورزی نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات تاریخ نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات آمار نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات حسابداری نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱

نمونه سئوالات ادبیات عرب نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱ در حال ارسال

نمونه سئوالات هنر نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱ در حال ارسال

نمونه سئوالات صنایع نیمسال اول ۹۰-۱۳۹۱ در حال ارسال

سایر رشته ها در روزهای آینده...

آخرین بروز رسانی: 17خرداد۱۳۹۱


چهارشنبه 1391/03/17, ساعت 19 و 30 دقیقه و 00 ثانیه
سه شنبه 1391/03/2, ساعت 06 و 49 دقیقه و 19 ثانیه

صفحات سایت

[ 1 ]  [ 2 ] 

آرشیو
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول دی 1392
هفته چهارم آذر 1392
هفته سوم آذر 1392
هفته اول آذر 1392
هفته سوم آبان 1392
هفته چهارم مهر 1392
هفته دوم مهر 1392
هفته اول مهر 1392
هفته اول شهریور 1392
هفته چهارم مرداد 1392
هفته سوم تیر 1392
هفته دوم تیر 1392
هفته اول خرداد 1392
هفته چهارم اردیبهشت 1392
هفته سوم اردیبهشت 1392
هفته دوم دی 1391
هفته اول دی 1391
هفته چهارم مرداد 1391
هفته اول مرداد 1391
هفته چهارم خرداد 1391
هفته سوم خرداد 1391
هفته اول خرداد 1391
هفته دوم اردیبهشت 1391
هفته دوم دی 1390
هفته دوم آذر 1390
هفته اول آبان 1390
هفته اول شهریور 1390
هفته سوم خرداد 1390
هفته سوم اردیبهشت 1390
هفته دوم اردیبهشت 1390
هفته اول اردیبهشت 1390
هفته چهارم فروردین 1390
هفته سوم فروردین 1390
هفته دوم فروردین 1390
هفته دوم دی 1389
هفته اول دی 1389
هفته چهارم آذر 1389
هفته سوم آذر 1389
هفته دوم آذر 1389
هفته اول آذر 1389
هفته چهارم آبان 1389
هفته سوم آبان 1389
هفته دوم آبان 1389
هفته اول آبان 1389
هفته چهارم مهر 1389
هفته سوم مهر 1389
هفته دوم مهر 1389
هفته اول مهر 1389
هفته سوم شهریور 1389
نمایش تمام مطالب
آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید . کوروش بزرگ
ایجاد کننده وبلاگ : علی رحمانی

بهترین های فروش در ایران

بسته آموزشی CN3

آموزش دوربین مدار بسته

آموزش پرورش شترمرغ

آموزش تعمیرات خودرو-پارت1

آموزش شصت شغل پردرآمد

آموزش پرورش قارچ

مهره مار

کلمات کلیدی
نمونه سوال چندین ترم پیام نور مبانی ریاضی ادبیات کودکان آشنایی با ادبیات معاصر ایران اصول علم اقتصاد راهنمای تحصیل در خارج و اخذ بورس تحصیلی + مشاوره رایگان اصول حسابداری2 نیمسال اول 89-88 پیام نور زبان تخصصی1 آمار استنباطی نمونه سئوالات رشته جغرافیا(جغرافیای انسانی -جغرافیای طبیعی-جغراف روشهای تولید و كارگاه+دانشگاه آزاد تاكستان+ثانی نمونه سئوال چندین ترم پیام نور نمونه سئوال پیام نور چندین ترم انسان شناسی در اسلام ادبیات کودکان و نوجوانان اقتصاد شهری مجموعه سئوالات پیام نور -رشته حسابداری(سنتی و تجمیع)-نیمسال دوم اقتصاد ایران فیزیك پایه1 اقتصاد خرد1 آمار و احتمالات فیزیك پایه2 ریاضی عمومی2 ریاضی عمومی1 جامعه شناسی عمومی نمونه سئوالات چندین ترم پیام نور آمار و احتمالات+دانشگاه آزاد تاكستان+ترابیان نمونه سئوالات رشته الهیات(ادیان-فلسفه-فقه و مبانی حقوق-قرآن-تاری كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت اصول سیستم های کامپیوتری نمونه سئوال پیام نور مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی آواشناسی انگلیسی مبانی كامپیوتر روانشناسی اجتماعی نمونه سئوال چندین ترم اصول مدیریت اصول حسابداری1 مجموعه سئوالات پیام نور -رشته شیمی(سنتی و تجمیع)-نیمسال دوم ۸۹- بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان زبان تخصصی2 آتشفشان شناسی راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل در کشور آمریکا+رزومه اختصاصی برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد تاكستان روانشناسی عمومی آیین دادرسی مدنی ریاضیات پایه و مقدمات آمار
نظرسنجی
لینک دوستان
نویسندگان