Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سئوالات مترجمی زبان انگلیسی و ادبیان انگلیسی نیمسال اول 90-91 -امكان خرید تك درس

PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

        اصول و روش ترجمه

        نمونه های نثر ساده انگلیسی

        واژه شناسی

        کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

        آواشناسی انگلیسی با پاسخ

        روش تدریس زبان انگلیسی

        خواندن و درک مفاهیم 2

        دستور و نگارش1

        فنون یادگیری زبان

        خواندن و درک مفاهیم 3

        دستور و نگارش2

        ساخت زبان فارسی

        نگارش فارسی

        نگارش پیشرفته

        درآمدی بر ادبیات انگلیسی2

        ترجمه متون ساده

        مقاله نویسی

        ترجمه متون ادبی

        ترجمه پیشرفته1

        ترجمه متون مطبوعاتی1

        ترجمه مکاتبات و اسناد1

        اصول و مبانی نظری ترجمه

        ترجمه پیشرفته2

        بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1

        ترجمه متون مطبوعاتی2

        ترجمه متون سیاسی

        اصول و روش تحقیق2-روش تحقیق درمسائل زبان آموزی

        آزمون سازی زبان انگلیسی

        ترجمه متون اقتصادی

        ترجمه مکاتبات و اسناد2

        بیان شفاهی داستان1

        بیان شفاهی داستان2

        گفت و شنود1 نسخه ی دانشجو

        گفت و شنود1 نسخه ی استاد

        گفت و شنود2 نسخه ی دانشجو

        گفت و شنود2 نسخه ی استاد

        کلیات زبان شناسی

        نامه نگاری

        نمونه های شعر ساده

        خواندن متون مطبوعاتی

        بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2

        درآمدی بر ادبیات انگلیسی1

        کلیات زبان شناسی2

        بررسی مقابله ای ساخت جمله/زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی

        خواندن و درک مفاهیم1


برچسب ها :

آرزوی پیام نوریها براورده شد

PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

دانلود تك درس فقط در وب سایت مركز مقاله:

آمار (34)
كامپیوتر
(57)
اقتصاد
(38)
الهیات
(143)
زبان و ادبیات فارسی
(51)
فیزیك
(1)
حسابداری
(1)
حقوق
(52)
مدیریت
(5)
علوم تربیتی
(99)
صنایع
(1)
شیمی
(47)
تربیت بدنی
(10)
تاریخ
(0)
زیست شناسی
(1)
زبان و ادبیات عرب
(93)
جغرافیا
(1)
هنر
(1)
کشاورزی
(78)
علوم اجتماعی
(1)
عمومی
(31)
روانشناسی
(1)
علوم سیاسی
(1)
زمین شناسی
(52)
كتابداری
(1)
مهندسی پروژه
(1)
ریاضی و آموزش ریاضی
(0)
زبان انگلیسی و مترجمی
(0)
آموزش ابتدایی
(0)
امور تربیتی
(14)
علوم دامی
(0)
قرآن
(0)
محیط زیست
(1)

 

نمونه سئوالات فوق روزانه در حال تكمیل شدن می باشد و موعد امتحانات به بیش از 3000سئوال خواهد رسید منتظر حضور گرم شما هستیم.

درخواست خود را از همین الان اعلام نمایید.

با تشكر رحمانی


برچسب ها :

نمونه سئوالات رشته زبان انگلیسی(سنتی و تجمیع) – تابستان1389

PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

برگشت به لیست ترم تابستان89 

رشته های موجود -نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

  رشته های موجود -نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

رشته های نیمسال اول سال تحصیلی 88-89>>> سئوالات رایگان

*****************

نمونه سئوالات رشته زبان انگلیسی(سنتی و تجمیع) تابستان1389


1. ترجمه متون مطبوعاتی1 1212076-جواب دارد
2. بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 1212082-جواب دارد
3. ترجمه پیشرفته2 1212080--جواب دارد
4. اصول و روش تحقیق1 1212083--جواب دارد
5. اصول و مبانی نظری ترجمه1212079--جواب دارد
6. كلیات زبانشناسی2 1212061--جواب دارد
7. ترجمه متون سیاسی1212089-جواب دارد
8. ترجمه متون ادبی1212071--جواب دارد
9. فنون یادگیری زبان1212050--جواب دارد
10. خواندن و درك مفاهیم1 1212045-جواب دارد
11. نگارش پیشرفته1212055-جواب دارد

1. ترجمه مكاتبات و اسناد2 1212095
2. اصول و روش تحقیق2 1212132
3. بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 1212133
4. ترجمه ادبی1 1212134
5. رمان1 1212138
6. زبان دوم فرانسه2 1212140
7. نمایشنامه1 1212141
8. ترجمه ادبی2 1212137
9. زبان دوم فرانسه3 1212147
10. آزمون سازی زبان انگلیسی1212145
11. روش تدریس زبان انگلیسی1212143
12. نقد ادبی1 1212142
13. نقد ادبی2 1212144
14. رمان2 1212149
15. مكتبهای ادبی 1212148
16. متون برگزیده نثر ادبی1212146
17. زبان خارجه1212270
18. خواندی و درك مفاهیم1 1225004
19. ترجمه متون مطبوعاتی2 1212085
20. نمایشنامه2 1225005
21. روش تدریس زبان انگلیسی1212088
22. زبان دوم-فرانسه1 1212136
23. بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2 1212084
24. ترجمه مكاتبات و اسناد1 1212077
25. اصول و روش تحقیق2 1212091
26. ترجمه متون اقتصادی1212094
27. فنون یادگیری زبان1212110
28. سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 1212131
29. آزمون سازی زبان انگلیسی1212092
30.كلیات زبانشناسی1 1212056
 

لینك دانلود(1تا11-دارای پاسخ)

لینك دانلود(1تا30 بدون پاسخ)

توجه:تمامی کسانیکه یک بار از سایت ما خرید داشته اند می توانند

 به رایگان رمز یک رشته تابستان 89 را دریافت نمایند،

سایر کاربران با واریز مبلغ 2000 تومان رمز این فایل را در اختیار داشته باشند.

****

برگشت به لیست ترم تابستان89 

جهت دسترسی به سایر نمونه سئوالات به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.


برچسب ها : نمونه سئوالات رشته زبان انگلیسی(سنتی و تجمیع) – تابستان1389,

نمونه سئوالات رشته آموزش زبان انگلیسی(سنتی و تجمیع) – تابستان1389

PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock
 

برگشت به لیست ترم تابستان89 

رشته های موجود -نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

  رشته های موجود -نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

رشته های نیمسال اول سال تحصیلی 88-89>>> سئوالات رایگان

*****************

نمونه سئوالات رشته آموزش زبان انگلیسی(سنتی و تجمیع) تابستان1389

1.زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی1225091
2.روش تدریس زبان انگلیسی1225092
3.بررسی و تحلیل محتوای كتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها1225093
4.آزمون سازی2   1225094
5.نظریات فراگیری زبان 1225095
6.كاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش 1225096
7.روش تدریس زبان انگلیسی4   1225097
8.سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش  1225102
9.اصول برنامه ریزی درسی-مبانی برنامه ریزی درسی  1225103
 

لینك دانلود(1تا9)

توجه:تمامی کسانیکه یک بار از سایت ما خرید داشته اند می توانند

 به رایگان رمز یک رشته تابستان 89 را دریافت نمایند،

سایر کاربران نیز می توانند با واریز مبلغ 2000 تومان رمز این فایل را در اختیار داشته باشند.

****

برگشت به لیست ترم تابستان89 

جهت دسترسی به سایر نمونه سئوالات به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.


برچسب ها : نمونه سئوالات رشته آموزش زبان انگلیسی(سنتی و تجمیع) – تابستان1389,

نمونه سئوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی - نیمسال اول 89-88

PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نمونه سئوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی - نیمسال اول 89-88- دسترسی برای همه آزاد

 

1.      دستور نگارش (1) ................(1212049) – (1212107)

2.      آواشناسی انگلیسی ...............( 1212075) – (1212124)

3.      نمونه های نثر ساده انگلیسی (1212062)- (1212112)

4.      فنون وصناعات ادبی .........(1212114)

5.      نمونه های شعر ساده انگلسی(1212070)(1212122)

6.      كلیات زبانشناسی...............(1212061) (1212117)

7.      نامه نگاری.......................( 1212067) (1212119)

8.      كلیات زبانشناسی...............( 1212056) (1212111)

9.      دستورنگارش.................(1212049) (1212107)

10.  سیری در تاریخ ادبیات 1انگلیسی....(1212125)

11.  روش  تدریس زبان انگلیسی...................(1212088) –(1212143)

12.  خواندن متون مطبوعاتی .......(1212069) –(1212127)-(1225090)

13.  اصول روش تحقیق(2) ...........( 1212091) –(1212132)

14.  زبان دوم فرانسه ..................( 1212147)

15.  ترجمه ادبی (2) ..................(1212137)

16.  گفت وشنود (2)...................(1212153)-(1212102م)

17.  خواندن و درك مفاهیم2-1212051-14212018

18.  نگارشپیشرفته................... (1212055) - (1212113)

19.  كلیاتزبانشناسی................ (1212056) - ( 1212111)

20.  دستور نگارش (1) ...........( 1212049)- (1212107)

21.  نمونه های نثر ساده انگلیسی (1212062)- (1212112)

22.  فنون یادگیری زبان ..........(1212050(- (1212110)- (1225112)

23.  دستور ونگارش (2) ...........( 1212052( - (1212109)

24.  اصول وروش ترجمه......... (1212057) – (1212115)

25.  در آمدی برادبیات انگلیسی (1212058) – (1212116)

26.  كلیات زبانشناسی.............. (1212117-1212061)

27.  در آمدی بر ادبیات (2) ... (1212063 ) –(1212118)

28.  نامه نگاری............. (1212067 ) – (1212119)

29.  ترجمه متون ساده (1212120) – (1212064) – (1225079)

30.  كاربرد اصطلاحات وتعبیرات زبان در ترجمه  (1212121)- (1212073)-(77 12250)

31.  نمونه های شعر ساده انگلیسی ..................... (1212070) – (1212122)

32.  درس مقاله نویسی ......................................(1212123) –(1212065)

33.  آواشناسی انگلیسی ....................................(1212075) – (1212124)

34.  سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ................( 1212125)

35.  خواندن و درك مفاهیم(3)..............(1212051) –(1212018)

 

 

لینك دانلود

           

پاسخنامه تعدادی از سئوالات

جهت دسترسی به سایر نمونه سئوالات به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.


برچسب ها : نمونه سئوالات زبان و ادبیات انگلیسی,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic